INSTITUT OBECNÍHO HARMONICKÉHO ROZVOJE (INOBR)INSTITUT OBECNÍHO HARMONICKÉHO ROZVOJE (INOBR) je partnerským subjektem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ a dalších projektů.

Cílem institutu je přispívat k harmonickému obecnímu rozvoji a k rozvoji harmonického bydlení, respektive harmonického spolužití v obcích.

Z širšího pohledu je náplní institutu zabývat se otázkami harmonické spolupráce ve společnosti.

Mezi jeho další cíle patří úsilí o podporu deurbanizace v České republice.

Institut se vedle organizační činnosti zaměřuje nebo se spolupodílí na výzkumných či analytických činnostech ve výše uvedených oborech. Organickou součástí institutu je publikační a osvětová činnost.

 

KONTAKT:

e-mail: institut@inobr.cz