HARMONICKÉ

BYDLENÍVytváření HARMONICKÉHO BYDLENÍ v rámci HARMONICKÝCH SOUSEDSTVÍ (HARSO) je jedním z hlavních cílů projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ.

Harmonické bydlení je určeno pro všechny ty, kdo preferují plně harmonické spolužití se sousedy i s širším okolím a to s akcentem na soukromí. Tedy bydlení založené na vzájemném respektu, slušnosti, maximální ohleduplnosti a celkově přátelských vztazích mezi obyvateli.


VÝCHODISKA HARMONICKÉHO BYDLENÍ V RÁMCI PROJEKTU HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ:

 • Ohleduplní lidé preferující harmonické spolužití by měli žít v jedné lokalitě jen s lidmi, kteří mají identické vzorce chování a jednání vůči svému okolí.
 • Spolužití slušných, ohleduplných a neagresivních lidí s lidmi bezohlednými/agresivními je nemožné a pokoušet se o to je iracionální a marné.
 • Skutečná kvalita harmonického a tedy objektivně kvalitního bydleni je definována primárně okolím a lokalitou.
 • Základním znakem kvalitního bydleni je okolí domu, respektive širší lokalita a úroveň/stupeň harmonického spolužití mezi obyvateli v této lokalitě.


 • Základní ideou projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je propojovat všechny slušné a ohleduplné lidi, kteří preferují harmonické bydlení, tj. spolužití bez vzájemného narušování soukromí a klidu spolubydlících, respektive bez jakýchkoliv vzájemných agresí.
 • Obecným cílem je podporovat harmonické spolužití lidí.
 • Jedním z praktických záměrů je zajistit plně harmonické bydlení na omezeném teritoriu části obce.
 • Cílem je vytvářet HARMONICKÁ SOUSEDSTVÍ (HARSO) jako enklávy harmonického bydlení – oázy klidu, harmonie a nekonfliktního občanského spolužití.
 • Optimální harmonické sousedství mohou vytvářet jen lidé, kteří plně vyznávají principy harmonického spolužití.


Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ se ve formě zajištění harmonického bydlení pro své členy snaží eliminovat negativní aspekty dnes všeobecně uplatňovaného principu „náhodného dosídlování“, který je běžným jevem nejenom ve starší zástavbě, ale i v nových developerských projektech.

Současný stav je (až na řídké výjimky) založen na náhodném výběru sousedů – v pravém slova smyslu nejde o výběr, ale spíše o dosazení/přidělení sousedů „vyšší mocí“ skrze náhodu. Tento stav je možno považovat za (přinejmenším potenciální) „komunitní sousedskou dystopii“.

Způsob, jakým se dnes vytvářejí sousedství (v bytovém projektu, v developerském projektu řadových či solitérních domů, ale i ve starších domech), je špatný. Je to jen nahodilé dosídlování či „dosídlovací loterie“, v níž nikdo neví, zda se jeho sousedem v domě, v bytovém projektu či ve čtvrti rodinných domů nestane bezohledný a nepřizpůsobivý občan či jiný typ agresora.

V lokalitě (v obci, v bytovém domě, v ulici, v obecní čtvrti) se dnes náhodně, tedy bez jakýchkoliv pravidel, preferencí, logiky, ohledů a principů „dosídlují“ sociálně (svým sociálním jednáním/chováním) odstředivé rodiny/obyvatelé, kteří nejen že se vzájemně neznají, ale jejichž představy o spolužití (ale i o životě jako takovém) jsou diametrálně odlišné.

Teprve až je daná lokalita komplexně (a nevratně) „dosídlena“ (bezohlednými spoluobčany), začínají ti slušní obyvatelé hledat pomoc a řešení; většinou však již marně, čímž startuje jejich – mnohdy – celoživotní martyrium v oblasti bydlení.

V důsledku toho pak vedle sebe trvale žijí lidé, kteří – kdyby měli možnost dopředného výběru sousedů – by se ke vzájemnému spolužití za normálních okolností nikdy vzájemně nevybrali, tj. nikdy by spolu (vedle sebe) nebydleli, pokud by je k tomu nedonutil současný systém náhodného výběru sousedů.

::: Smyslem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je narušit výše popsanou KOMUNITNÍ SOUSEDSKOU DYSTOPII, respektive „dosídlovací loterii“.

Koncept projektu „HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ“ je opakem současného nuceného „DYSTOPICKÉHO „SOUŽITÍ“ (přesněji: „ANTISOUŽITÍ“).

Je reakcí na DYSTOPICKÉ ANTISOUŽITÍ, kdy v bytových domech, v ulicích, na sídlišti, v městské čtvrti či v malé obci musí vedle sebe žít lidé, kteří vedle sebe žít nechtějí, jejichž vzorce chování jsou neslučitelné a jejichž soužití je proto nemožné bez přirozeně (a často) vznikajících konfliktů.Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ a jeho nositel, iniciativa organizace HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ (HARMONIS), si kladou za cíl eliminovat výše uvedená negativa ve formě harmonického bydlení pro své členy.

Nové zásady harmonického bydlení spolužití musí být založeny na maximální ohleduplnosti, slušnosti, na dodržování KODEXU HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ a ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ.

Jen tak lze do spolubydlení/spolužití vnést harmonii a soulad (bezkonfliktnost) namísto dnešního sváru, nesouladu, disharmonie a frustrace z agresivních spolubydlících.

Z výše uvedených důvodů projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ přináší ve formě harmonického bydlení zásadně nový, ale absolutně logický princip: komunita budoucích obyvatel obce (její části), čtvrti či činžovního domu se vytvoří dopředu, tedy ještě před stěhováním do nové lokality, respektive do nového bydlení.

 • Tato nově vytvořená harmonická komunita si již dopředu otestuje své vzorce chování a schopnost dodržovat pravidla harmonického spolužití.

Pro bytový dům, či sousedící individuální rodinné domy (v rámci harmonického bydlení v HARSO) se již dopředu, v rámci iniciativy HARMONICKÉ SPOLEČENSTVÍ, vytvoří komunita lidí, jejichž vzorce chování jsou vzájemně kompatibilní, přičemž jejich základem je ohleduplnost, slušnost, neagresivita, smysl pro spolupráci.

 • Díky tomu bude mít jejich spolužití dlouhodobou šanci fungovat na ryze harmonických principech.

Podmínkou pro dosažení garantovaného HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ, respektive harmonického bydlení je nalezení těch správných „harmonických“ sousedů pro danou lokalitu (komunitu) ještě před tím, než si v ní lidé pořídí bydlení.

 • Předpokladem úspěchu je propojení lidí, pro které je prioritou harmonie (harmonické spolužití) a kteří pro dosažení takové harmonie jsou ochotni se odstěhovat (sestěhovat) do vhodné lokality (nového harmonického sousedství) do svého harmonického bydlení v rámci projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ.


VÝHODY HARMONICKÉHO BYDLENÍ – PŘÍNOSY PRO ČLENY PROJEKTU HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ

 • Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ přináší jeho účastníkům harmonické bydlení na principech maximální ohleduplnosti všech sousedů
  • garantuje jim maximální soukromí
  • zajišťuje jim harmonické vztahy s okolím, bez agresí (hlukových, chemických, vizuálních, atd.)
 • Příležitost dopředu si vybrat své sousedy a dosáhnout tak uspořádání, v němž slušní a ohleduplní občané bydlí v jedné komunitě (lokalitě, části obce, bytovém domě) jen se slušnými a ohleduplnými občany.
  • Nový princip spolužití, kdy v jedné sousedské komunitě (HARMONICKÉ SOUSEDSTVÍ – HARSO) spolu bydlí jen lidé, kteří se dopředu znají a které spojuje nekonfliktnost a touha po harmonickém spolužití,
  • každý obyvatel HARSO bude dopředu (ještě před nastěhováním do HARSO) vědět, kdo jsou (respektive budou) jeho sousedi a bude dopředu vědět, že vzorce chování všech sousedů jsou vzájemně kompatibilní.
  • Každý obyvatel HARSO bude mít dopředu jistotu, že jeho sousedé v HARSO jsou a vždy budou ohleduplní, slušní, přátelští a nekonfliktní.
 • Pouze tento způsob organizace harmonického bydlení je přirozený: jen tento způsob může spolehlivě nastolit harmonii a celkovou spokojenost s bydlením.
 • Garantované harmonické spolužití se sousedy a s širším okolím = harmonické bydlení bez bezohledných sousedů znamená bydlení bez sousedských sporů a konfliktů.
 • Systematický nový impulz pro zlepšení občanského sousedského soužití v celé obci.
 • Život v harmonických „enklávách“, které jsou oázami harmonického spolužití, přináší vyšší úroveň bydlení v obci.
 • Úspora na velikosti pozemku: členové projektu nepotřebují velký pozemek na to, aby si zajistili harmonické bydlení – postačuje jim i relativně menší pozemek (ale nevylučuje se tím pozemek velký), neboť v harmonickém sousedství mezi členy projektu neexistují rušivé vlivy, od kterých by bylo potřeba se izolovat velkým pozemkem.
 • Garantovaná vizuální harmonie – bydlení na pozemku, jehož definičním znakem je, že umožňuje výhled do krajiny či do přírody, nikoliv na silnici či do okolních domů.
 • Cenová výhodnost pořízení harmonického bydlení v rámci projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ: dosažení nižší (pod úrovní trhu) ceny pozemku díky spolupráci s obcemi
  • nižší cena domu plynoucí z koordinovaného postupu vůči dodavatelům, další množstevní slevy na služby, apod.
 • Nadstandardní zhodnocování harmonického domu v harmonickém prostředí: lze očekávat, že s postupem doby (díky „digitalizaci pracovního procesu“, umožňující v čím dál větším rozsahu vykonávat práci z domova) poptávka po bydlení v harmonickém přírodním prostředí rapidně poroste. S tím nadstandardně poroste i cena harmonických domů (nemovitostí).
 • Příznivci a členové projektu se stanou součástí širší komunity lidí se společnými zájmy a stejnými vzorci chování v rámci vytváření okruhu osob spřátelených pozitivní myšlenkou harmonického spolužití a harmonických vztahů mezi lidmi.

KONTAKT

e-mail: info@harmospol.cz


Vše o projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ ZDE: HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ