ASOCIACE PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE V MÉDIÍCH (APROKOM) se specializuje na vyhledávání problematických postupů firemní komunikace, na jejich konstruktivní kritiku a současně na medializaci neprofesionálního jednání či chování firem v oblasti korporátní komunikace.


APROKOM hodlá napomáhat zvyšování kvality, profesionality a etiky v Public Relations a komunikaci firem v médiích.
Cílem APROKOM je vyhledávání chyb a problematických postupů firemní komunikace, jejich konstruktivní oponentura či kritika (včetně kritiky PR AGENTUR, pokud firma využívá služeb takových subjektů) a současně medializace neprofesionálního jednání či chování firem v oblasti korporátní komunikace.
  • Výstupy APROKOM jsou zasílány médiím, statutárním představitelům inkriminovaných firem a garantovaně publikovány v těch médiích, která se zaměřují na publikování takových informací.

 

  • APROKOM pravidelně upozorňuje média v ČR na informace (články apod.) o neprofesionální komunikaci a mediálních kauzách firem či byznysmenů (kteří neodpovídají médiím na dotazy o svých kauzách, chovají se neprofesionálně k médiím,apod.).

kontakt:  asociace@aprokom.cz

 

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA ZDE.