Rekordních 6,2 milionu MWh nakoupily firmy, veřejná správa a státní správa od dodavatelů energií v první polovině roku 2024 na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB). V prvním pololetí roku 2024 uzavřeno přes 5400 burzovních kontraktů na více než 6,2 milionů megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu.

Největší česká komoditní burza tak zaznamenala dosud historicky největší objem zobchodovaných energií v rámci prvního pololetí. Celkový finanční objem zobchodovaných energií dosáhl v první polovině roku 2024 téměř 10 miliard korun.

Informoval o tom Miroslav Hájek, generální sekretář Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Uzavřeno bylo 2817 kontraktů s elektřinou a 2607 kontraktů se zemním plynem, což je oproti stejnému období roku 2023 nárůst o 43 procent. Ve finančním vyjádření připadalo na zemní plyn 3,4 miliardy korun a na elektřinu 5,8 miliardy Kč.

„Energetický trh ČMKB je po krizovém období roku 2022 opět ve velmi dobré kondici. Obchodní bilance uplynulého pololetí naznačuje, že by na konci roku 2024 mohlo dojít k překonání již letitého rekordu 7,7 milionu MWh zobchodovaných na ČMKB v roce 2019.“

„Výsledek prvního pololetí vypovídá o významu tohoto trhu pro veřejnou a státní správu, firemní sektor, ale i pro dodavatele energií v České republice,“ uvedl Tomáš Vlček, ředitel úseku burzovních obchodů ČMKB.

Na počátku roku ceny ročních kontraktů s dodávkou elektřiny na rok 2025 zahajovaly na úrovni 2450 korun za megawatthodinu v nízkém napětí a 2300 Kč/MWh ve vysokém napětí.

V průběhu března nastal pokles cen, a to až na úroveň 2050 Kč/MWh. Od poloviny dubna se ceny elektřiny začaly zvyšovat. Na konci června se elektřina s dodávkou na rok 2025 v nízkém i vysokém napětí obchodovala za 2630 CZK/MWh.

Ceny plynu s dodávkou na rok 2025 z lednové hladiny 1100 korun za megawatthodinu klesly v březnu až na 890 Kč/MWh a po následném růstu zakončily první polovinu roku na úrovni 1050 korun za MWh.

Cena ročních kontraktů v meziročním srovnání u elektřiny i plynu poklesla o 48 procent. Z výsledků prvního pololetí je zřejmý také rostoucí podíl víceletých kontraktů na celkové letošní bilanci, což svědčí o snaze některých odběratelů zajistit si cenu energií na delší časové období.

Zatímco v roce 2023 se víceleté kontrakty podílely na celkové bilanci pouze 5 procenty, v první polovině roku 2024 byl tento podíl už 40 procent ze všech kontraktů.

Vedle firemního sektoru (průmyslové firmy, dopravní podniky, teplárny, vodárny, zemědělské společnosti apod.) na ČMKB dlouhodobě nakupují energie téměř všechna ministerstva a kraje, státní úřady a organizace, ale také téměř 1000 měst a obcí.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství.

Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, na trhu s dodávkou elektřiny a plynu pro konečné odběratele, který burza otevřela v roce 2009, byly dosud uzavřeny kontrakty na 78 milionů MWh energií v objemu přesahujícím 100 miliard korun. (sfr)