ERÚ dokončuje přípravy na sdílení elektřiny: Lidé budou platit o 5 korun více za elektřinu. (Ilustrační foto).

Energetický regulační úřad (ERÚ) aktuálně vydal změnová cenová rozhodnutí, která obsahují novou cenu za provoz nesíťové infrastruktury, jež zahrnuje i úhradu nákladů na činnost Elektroenergetického datového centra (EDC). Odběratelé elektřiny tak budou už v červencových platbách za elektřinu hradit o 5,10 Kč více než dosud a to v rámci platby za sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky.

Příplatek bude zahrnovat financování činnosti vznikajícího Elektroenergetického datového centra. To má zahájit činnost v srpnu.

Ve Sbírce zákonů byla zároveň zveřejněna důležitá novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a Rada ERÚ již schválila také novou vyhlášku o vyúčtování.

ERÚ od začátku roku implementuje změny vyplývající z novely energetického zákona, tzv. Lex OZE II, která umožňuje sdílení elektřiny z decentrálních zdrojů napříč odběrnými místy. Již od ledna se na ERÚ mohou registrovat energetická společenství.

Následně musela být novelizována licenční vyhláška, podle které o licenci žádalo EDC, a vyhláška o obsahových náležitostech řádů, kterou se řídí tvorba řádu tohoto centra. EDC po spuštění sdílení bude působit jako centrální místo pro výměnu veškerých informací mezi všemi účastníky sdílení.

„Veškeré přípravy související se sdílením na naší straně teď finišují. Z nejdůležitějších bodů zmíním vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou, která prošla rozsáhlou novelou, protože nově musí popsat proces registrace a výměny dat mezi všemi účastníky sdílení, mezi které kromě samotných výrobců a odběratelů elektřiny patří také EDC, operátor trhu, provozovatelé distribučních soustav nebo obchodníci.“

„Vyhláška definuje také alokační klíče, kterými se sdílená elektřina bude dělit mezi jednotlivé odběratele,“ uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nyní ERÚ vydal změnová cenová rozhodnutí, pro hladinu nízkého a hladiny vysokého a velmi vysokého napětí, která budou účinná již od 1. července 2024.

Ta podle novely energetického zákona nově zahrnují cenu za provoz nesíťové infrastruktury, do které spadají jak již dříve hrazené nesíťové poplatky (financování operátora trhu a ERÚ), tak i nová cena za činnost EDC. Cena za činnost EDC byla stanovena na 5,10 korun měsíčně za každé odběrné místo.

Úpravou musela projít i vyhláška o vyúčtování, podle které bude probíhat fakturace sdílení. Novelu vyhlášky o vyúčtování již schválila Rada ERÚ a do konce června bude odeslána do Sbírky zákonů.

„Novela energetického zákona známá jako Lex OZE II, která přinesla sdílení do legislativy, nabyla účinnosti teprve v lednu. Veškeré úpravy našich podzákonných předpisů tak probíhaly v hektickém tempu, vše jsme museli stihnout za několik měsíců. Povedlo se to díky tomu, že jsme o sdílení začali jednat s provozovateli energetických soustav a dalšími účastníky už loni, tedy dříve, než byl zákon vůbec přijat. Zároveň jsme využili zkušenosti ze sdílení v bytových domech, které jsme úpravou vlastní vyhlášky umožnili už od loňského ledna,“ vysvětlila Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Mezi poslední kroky směřující ke sdílení patří schválení Řádu EDC. Řád, který připravilo EDC a předložilo ho ERÚ ke schválení, nyní prochází povinným veřejným konzultačním procesem.

Poté budou muset být vypořádány a zapracovány připomínky, které vzejdou z konzultací. Po schválení Řádu EDC již může podle energetického zákona zahájit datové centrum svou činnost a sdílení se tak dostane do energetické praxe.

Lidem na faktuře za elektřinu od července přibude nový poplatek ve výši 5,10 Kč 

Odběratelé elektřiny tak budou už v červencových platbách za elektřinu hradit o 5,10 Kč více než dosud a to v rámci platby za sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky.

Příplatek bude zahrnovat financování činnosti vznikajícího Elektroenergetického datového centra. To má zahájit činnost v srpnu.

Tuto částku budou platit všichni bez ohledu na to, zda se budou, nebo nebudou sdílení elektřiny účastnit.

O změně této částky bude rozhodovat regulátor trhu stejně jako o dalších složkách regulované části ceny ke konci každého roku vždy pro následující kalendářní rok. Dá se očekávat, že tato platba stejně jako další složky regulované části ceny postupně porostou.

Od srpna se začne v Česku rozjíždět komunitní energetika. Ta umožní lidem sdílet elektřinu, například vyrobit si ji na fotovoltaické elektrárně na střeše chaty a spotřebovat ji v bytě ve městě.

Lidé budou moci elektřinu sdílet i s rodinou nebo přáteli, stačit k tomu bude registrace u datového centra a nový, chytrý elektroměr. Ten bude měřit spotřebu nebo dodávku elektřiny do sítě v patnáctiminutových intervalech.

Elektroměr budou moci lidé dostat od distributorů zdarma po registraci u datového centra. Pořídit si jej sice mohou už nyní, ale musí zase počítat s tím, že si jej musí zaplatit sami.

Budou také moci vznikat energetická společenství s až tisíci členy. Ta už ale musí mít formu právnické osoby.

Obec může vyrábět elektřinu na střeše školy a dodávat ji domovu důchodců, obyvatelům nebo živnostníkům. Za přijatou elektřinu se při sdílení nemá platit silová složka ceny, ale musí se platit za její přenos. Počet členů společenství bude moci stoupnout nad tisícovku v polovině roku 2026.

Už nyní mohou sdílet elektřinu lidé v bytových domech. Na střeše postaví fotovoltaickou elektrárnu a stanoví klíč, podle nějž se bude vyrobená elektřina rozdělovat mezi domácnosti – například podle toho, kdo kolik na stavbu elektrárny přispěl. Sdílení se nemusí účastnit všechny domácnosti v domě. (sfr)