Oživení spotřeby v Česku podpořilo ekonomický růst: HDP v 1. čtvrtletí vzrostl o 0,2 % meziročně.  

Oživení spotřeby v Česku podpořilo ekonomický růst: HDP v 1. čtvrtletí vzrostl o 0,2 % meziročně. Česká ekonomika v 1. čtvrtletí 2024 mírně mezičtvrtletně i meziročně vzrostla. Dál pokračovalo oživení spotřeby domácností, které bylo provázáno se zmírněním inflace cen a reálným posílením mezd. Meziročně i mezičtvrtletně klesala investiční aktivita.    

Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí 2024 meziročně vzrostl o 0,2 % a mezičtvrtletně byl vyšší o 0,3 %.

„K mezičtvrtletnímu oživení české ekonomiky přispíval růst domácí spotřeby a také změna zásob. Nastartování spotřeby domácností koresponduje rovněž s pozorovaným oživením v obchodě i službách. Výrazně ale klesala investiční aktivita a mezičtvrtletní růst HDP brzdila i zahraniční poptávka,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) v 1. čtvrtletí byla meziročně nižší o 0,7 %. Klesala odvětví napříč celou ekonomikou s výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví a stagnujících činností v oblasti nemovitostí.

Oproti předchozímu kvartálu se hrubá přidaná hodnota na počátku roku snížila o 0,1 %. Mezičtvrtletně nižší byla HPH v průmyslu i ve stavebnictví. Výrazné oživení bylo naopak zaznamenáno v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství.

Meziroční růst spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí zpomalil na 2,1 % a mezičtvrtletně spotřebitelské ceny vzrostly o 1,4 %, což odpovídá dynamice typické pro první čtvrtletí roku. Za zpomalením meziroční dynamiky cen stojí zejména vývoj cen bydlení a energií a potravin, zatímco ve zbytku spotřebního koše nebylo zmírnění tak výrazné.

Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly o 0,9 %, poprvé od 3. čtvrtletí 2020. V hlubokém poklesu setrvávaly ceny zemědělských výrobců.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců v 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,0 % a dosáhla 43 941 korun. Reálně se průměrná mzda po více než dvou letech zvýšila, konkrétně o 4,8 %. Mezičtvrtletní nominální navýšení průměrné mzdy v 1. čtvrtletí činilo 1,7 %, podobně jako po většinu loňského roku.

Celková zaměstnanost v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně stagnovala a meziročně byla vyšší o 0,3 %, takřka výhradně díky službám. Obecná míra nezaměstnanosti od počátku roku kolísala okolo 3 %. (sfr)