Dostupnost bytů se opět zhoršila, uvedla developerská skupina Central Group. Pozitivem je podle ní to, že stát chce situaci konečně řešit a zapojit soukromý sektor do výstavby dostupných nájemních bytů. Podle zveřejněného indexu dostupnosti bydlení (CG-Index) se dostupnost bydlení v Praze opět zhoršila. Na průměrný nový byt o výměře 70 m² je nyní v hlavním městě potřeba 15,4 ročních mezd, což je nejvíce ze všech okolních metropolí.

Praha je v regionu nejméně dostupná i co se týká nájemného. Velmi pozitivní je proto aktuální politika vlády a ministerstva pro místní rozvoj týkající se podpory výstavby dostupného nájemního bydlení pro města a obce. Podle analýz je ale pro zlepšení situace v ČR nutné stavět dlouhodobě minimálně 25.000 nových veřejných nájemních bytů ročně, což je mimo možnosti veřejných rozpočtů.

Diskutovaným řešením je zapojení soukromého sektoru do obecní výstavby dostupných nájemních bytů. Pomoci by k tomu mohl nově vznikající program DESIGN & BUILD.

Nedostatečná nabídka a prudce sílící poptávka přinesly opětovný růst cen nových bytů, který se projevil ve zhoršení dostupnosti bydlení. Jak ukazuje dnes zveřejněný Index dostupnosti bydlení (CG-Index), aktuálně je v Praze na nový 70 m² byt potřeba 15,4 ročních mezd, což je o 6 měsíčních mezd více než na konci 3. čtvrtletí loňského roku.

Dostupnost bydlení je v Praze dlouhodobě nejhorší ze všech okolních metropolí. Ceny bytů tu dlouhodobě rostou podstatně rychleji než mzdy. Například od začátku roku 2015 vzrostly ceny bytů o 147 %, mzdy ale pouze o 62 %. Podle nedávno zveřejněné analýzy IPR je Praha nejméně dostupnou metropolí v regionu i co se týká nájemného.Index dostupnosti bydlení (CG-Index)

Ukazatel, kolik ročních průměrných hrubých mezd je třeba na koupi průměrného 70metrového bytu v Praze. Aktuální průměrná hrubá měsíční mzda v metropoli je 57.817 Kč, cena průměrného nového 70metrového bytu v Praze 10.685.072 Kč. Index pracuje s daty z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí a vychází z cen, které vyplývají ze společné analýzy společností Central Group, Trigema a Skanska. Ukazuje daleko přesněji než jiné statistiky situaci vztaženou přímo k Praze, kde je příjmová i bytová situace zcela jiná než ve zbytku republiky.


NOVÁ POLITIKA VLÁDY A MMR K PODPOŘE VÝSTAVBY DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Pozitivním faktem je, že si vláda a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) závažnost situace uvědomují a chtějí ji řešit. Výsledkem je řada nových programů a opatření, které byly vyhlášeny letos v květnu. Patří mezi ně vyčlenění osmi miliard korun na investice do výstavby dostupného nájemního bydlení, poskytnutí více než dvou stovek státních pozemků, které vláda bezplatně převede na obce a města, poradenství ze strany Státního fondu pro podporu investic (SFPI) a podpora projektové přípravy bytových projektů, uvedla Central Group.

BEZ POMOCI SOUKROMÉHO SEKTORU STÁT KRIZI DOSTUPNOSTI BYDLENÍ NEVYŘEŠÍ

Z odborných analýz vyplývá, že pokud by chtěla veřejná správa ovlivňovat dostupnost bydlení v ČR, pak je nutné, aby každoročně vznikalo alespoň 25.000 nových veřejných nájemních bytů. A na to je nutné dlouhodobě vynakládat každý rok minimálně 100 miliard Kč. To je zcela mimo možnosti veřejných rozpočtů a je patrné, že ani výše jmenované programy pro podporu veřejné bytové výstavby nebudou pro řešení situace dostatečné.

„Snahu vlády a MMR situaci řešit vnímáme velmi pozitivně. Finanční možnosti veřejných rozpočtů jsou ale velmi omezené a zmiňované programy nemohou krizi dostupnosti bydlení vyřešit. K tomu bude potřeba vynaložit stovky miliard korun a je tedy absolutně nezbytné do veřejné výstavby zapojit i soukromý sektor a soukromé finance,“ prohlásil zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

ŘEŠENÍM BY MOHL BÝT SYSTÉM DESIGN & BUILD S KOMBINACÍ DOTAČNÍHO A ÚVĚROVÉHO FINANCOVÁNÍ

Řešením by podle Central Group mohly být dostupné nájemní byty pro města a obce vznikající systémem DESIGN & BUILD s kombinací dotačního a úvěrového financování. Aktuálně již probíhají diskuse o tomto praktickém komplexním programu, který zahrnuje poradenství, přípravu staveb, realizaci a financování. Program počítá se zapojením státní správy, developerů jako garantů projektů a spolufinancováním ze strany bank a dalších soukromých subjektů.

Výhodou tohoto programu je to, že může rychle a ve velkém rozsahu nastartovat přípravu staveb tolik potřebných dostupných nájemních bytů ještě v tomto volebním období, a to bez potřeby změny legislativy. Díky využití širokého know-how a optimalizovaných flexibilních typových projektů developerů by došlo k výraznému zrychlení a zlevnění návrhu, přípravy i realizace staveb.

Jde také o velmi efektivní a transparentní systém, díky kterému mohou samosprávy získat ty nejlepší podmínky a ceny na trhu s jasně garantovaným výsledkem. Program počítá i se státní autorizací právních postupů a dokumentů, což by přineslo značné zrychlení a zjednodušení procesů pro města a obce.

Central Group je největším rezidenčním stavitelem v České republice. Za 30 let svého působení prodal téměř 20.000 nových bytů, domů a parcel ve 200 úspěšných rezidenčních projektech. Veškeré vydělané prostředky investuje Central Group do dalšího rozvoje. Neúčastní se žádných veřejných zakázek ani není příjemcem žádných veřejných dotací.

Každoročně platí státu a Praze stovky milionů korun na daních a příspěvcích a mnoha desítkami milionů korun každý rok také přispívá na charitu a obecně prospěšné účely. Central Group v současnosti vlastní v Praze kolem 1,5 milionu m² pozemků a brownfieldů určených k výstavbě, na kterých plánuje zhruba 35.000 nových bytů.

Připravuje celé nové městské čtvrti a na velkých projektech spolupracuje s těmi nejlepšími architekty a urbanisty z ČR i ze zahraničí. V aktuální nabídce společnosti jsou stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze. (sfr)