Stavební práce v Česku v roce 2023 dosáhly hodnoty přes 695 miliard Kč, což znamenalo meziroční růst o 2 %. Nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a nejméně v Libereckém kraji.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„Stavební práce v loňském roce meziročně vzrostly o 2 % a přiblížily se hodnotě 700 miliard korun,“ uvedla Petra Kačírková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Většinu stavebních prací tvořila nová výstavba, rekonstrukce a modernizace, zatímco na opravy a údržbu připadla přibližně jen necelá čtvrtina prací. Podíl prací provedených v zahraničí byl opět zanedbatelný.

Z územního hlediska provedly firmy s dvaceti a více zaměstnanci nejvíce stavebních prací v Praze a s větším odstupem dále ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V Praze se vykonalo 21 % všech stavebních prací a šlo zejména o výstavbu bytových budov a inženýrské stavby.

Značnou část svých zakázek zde odpracovali nejen stavaři z Prahy, ale i ze Středočeského a Libereckého kraje. Naopak nejméně se stavělo v kraji Libereckém a také Karlovarském, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

„Větší stavební podniky realizovaly v roce 2023 pro veřejné zadavatele 45,5 % z celkového objemu vynaložených prostředků, což znamená mírný pokles oproti předchozímu roku. Veřejné prostředky směřovaly z největší části do výstavby inženýrských staveb a dále do výstavby nebytových nevýrobních budov,“ dodala Kačírková.

Podíl prací pro veřejné zadavatele byl největší ve Zlínském kraji a nejmenší v kraji Karlovarském. (sfr)