S oživením energetického trhu roste také aktivita nepoctivých zprostředkovatelů. Na praktiky tzv. energošmejdů zaznamenává Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku zvýšené množství stížností. Spotřebitelé upozorňují na podomní prodej neregistrovaných osob, nevyžádané poradenství v tisícových částkách či na poskytování klamavých informací.

ERÚ dokonce narazil i na případy, kdy zprostředkovatelé potenciální klienty lanaří v restauracích.

Aktivita zprostředkovatelů souvisí s boomem změn dodavatelů, k nimž se uchyluje čím dál více lidí. Jen v dubnu proběhlo podle statistik operátora trhu u domácností 38 661 změn obchodníka s elektřinou nebo plynem, loni stejnou dobou to nebyla ani polovina (17 525).

Část přechodů mezi dodavateli iniciují samotní zprostředkovatelé, při čemž někteří z nich využívají až agresivní metody.

„Pro energošmejdy je typické, že se snaží využít momentu překvapení vyvolaného kombinací svých přesvědčovacích schopností a zavádějících informací. U zákazníka vyvolají dojem, že nabízejí extrémně výhodný produkt, smlouvu je ale nutné uzavřít okamžitě na místě. To zásadně nedoporučujeme!“

„Spotřebitelé by si měli vždy vzít čas na rozmyšlenou, veškeré dokumenty si před podpisem přečíst a vyptat se na všechno, čemu nerozumí,“ upozornila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

„Zprostředkovatelé často zvoní na domovní dveře, nově jsme se setkali i s případy, kdy klienty lovili v restauračních zařízeních,“ dodala Zemanová.


Odkaz na související téma:


Kromě pečlivého pročtení smluv a další dokumentace je žádoucí si ověřit, zda zprostředkovatel vykonává svou činnost oprávněně. K tomu se totiž musí registrovat u ERÚ; kompletní registr je dostupný na jeho jiném místě webu, je v něm bezmála 900 subjektů.

Pozornost by spotřebitelé měli zaměřit také na to, jak vysokou odměnu zprostředkovatel za svou práci požaduje.

„Setkáváme se i s případy, kdy si energošmejdi za banální úkony účtují několikatisícové částky. Proto bychom si měli pozorně prostudovat nejen smlouvu o samotné dodávce energií, kterou za nás má uzavřít s dodavatelem, ale i zprostředkovatelskou smlouvu přímo s dotyčnou osobou,“ poradila Markéta Zemanová.

Zákon přitom spotřebiteli poskytuje ochranu i v případě, že se zprostředkovatelem závazek už uzavře, a až následně si všimne nesrovnalostí. Smlouvu o zprostředkování totiž může vypovědět kdykoliv, bez výpovědní doby a sankcí (musí ale zaplatit případnou odměnu za služby, které již zprostředkovatel v jeho prospěch učinil).

Také smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu, uzavřenou prostřednictvím zprostředkovatele, lze ukončit, buď odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření (jedná-li se o tzv. distanční smlouvu), popř. výpovědí do 15 dnů od zahájení dodávky. Vzory pro odstoupení, či výpověď smluv v jednotlivých situacích jsou k nalezení na jiném místě webu.

Spotřebitelé se každý měsíc obracejí na spotřebitelskou linku regulátora s desítkami dotazů a stížností na zprostředkovatele, včetně podnětů na zahájení kontroly jejich činnosti. Jedná se o podomní prodej neregistrovaných osob, poskytování klamavých informací a nevyžádaného poradenství za tisíce korun.

V praxi zprostředkovatelé často své zákazníky vystavují hrozbě smluvní sankce za předčasné ukončení stávající smlouvy. Nechají si podepsat plnou moc k jednání s jejich současným dodavatelem, následně ale nesplní to, co slíbili, uzavřel ERÚ své varování. (sfr)


ERÚ: DESATERO OBRANY PŘED ENERGOŠMEJDY
 
NENECHTE SE NUTIT
Nenechte se nikým do ničeho nutit. Energošmejdi používají nátlakové metody, snaží se odvést vaši pozornost a přinutit vás k rychlému neuváženému podpisu. Nechte si čas na rozmyšlenou, nikdy nic nepodepisujte okamžitě a pod tlakem. Zázračné nabídky neexistují, i kdyby ano, neutečou.
 
OVĚŘUJTE
Ověřte si, s kým máte tu čest. Když vám někdo zvoní na dveře nebo volá, ptejte se, o koho jde. Zvoní-li u vás zprostředkovatel, musí jasně říct, že je zprostředkovatelem a uvést svoje registrační číslo. To si můžete zkontrolovat v registru ERÚ. Jestliže v něm zprostředkovatele nenajdete, velmi pravděpodobně jde o podvodného energošmejda.
 
JAK POZNAT ENERGOŠMEJDA
Jak poznat energošmejda? Někdy to jde snadno. Tvrdí vám nezvaný návštěvník, že je distributorem a potřebuje se podívat do vaší smlouvy? Lže. Distributoři kontrolují elektroměry a plynoměry, nikoliv smlouvy. Nebo dotyčný říká, že přichází od vašeho současného dodavatele energií? Ten má vaši adresu a telefonní číslo. Proč by zvonil na dveře? Jestliže se dotyčný vydává za zaměstnance úřadu – ERÚ, ČOI, zástupce obce aj. – také lže. Žádný úřad s nabídkami energií nechodí.
 
PODOMNÍ PRODEJ
Porušil zprostředkovatel zákaz podomního prodeje v obci? Volejte obecní (městskou) policii. Za porušení obecního zákazu totiž může obec prodejce pokutovat. Obecní policie zároveň může dorazit rychle. Tím nejenže ochrání další občany, ale může zajistit také důkazy, které se budou hodit při postihu provinilce.
 
NABÍDKY PO TELEFONU
Nevyžádané nabídky po telefonu jsou (již) zakázány. Energošmejdi přitom loví své oběti i telefonicky. Ptejte se, kdy a komu jste udělili svolení, aby vás mohl kontakt po telefonu. Své svolení můžete kdykoliv odvolat, udělejte to. Jestliže ho dotyčný nemá, porušil zákon. Odmítněte ho a případně nahlaste na ÚOOÚ. Dříve se stávalo, že se lidé nechali vmanipulovat k souhlasu a nechtěně po telefonu uzavřeli smlouvu. To už není možné, jakoukoli telefonickou nabídku musí podnikatel spotřebiteli potvrdit v textové podobě (např. e-mailem)! Nabídka spotřebitele zavazuje, jen pokud projeví souhlas s potvrzením nabídky. Smlouvu se zprostředkovatelem ani s dodavatelem telefonicky uzavřít nelze, protože musí mít písemnou formu.
 
NEDŮVĚŘUJTE, PROVĚŘUJTE
Nedůvěřujte, prověřujte, čtěte a ptejte se. Jakémukoliv podpisu musí předcházet přečtení podepisovaného dokumentu. Nenechte se obelstít například tím, že jde jen o „formulář“. Je to jedna z oblíbených metod energošmejdů. A smlouvy musíme nejen přečíst, ale také pochopit. Nechte si vysvětlit nejasné pasáže od nestranné osoby, ne od samotného prodejce.
 
POZOR NA ODMĚNY
Pozor na odměny. Zprostředkovatel od vás může ze zákona požadovat odměnu za zprostředkování. Pokud chcete jeho služeb využít, podívejte se do smlouvy, kolik vás to bude stát. Odměnu totiž budete pravděpodobně platit i ve chvíli, kdy si přes zprostředkovatele žádného dodavatele nevyberete.
 
URČETE SI STROP
Řekněte, kolik chcete maximálně platit za energie. Smlouva se zprostředkovatelem musí zahrnovat kolonku, do které uvedete, na jakou nejvyšší cenu elektřiny nebo plynu jste ochotni přistoupit. Pokud se vás zprostředkovatel nezeptá, kolonku chce vyplnit za vás nebo ji smlouva vůbec neobsahuje, stojí před vámi energošmejd.
 
UKONČETE SMLOUVU BEZ POKUT
Podepsali jste zprostředkovateli smlouvu, kterou nechcete? Ukončete ji bez pokut. Smlouvu se zprostředkovatelem totiž můžete vypovědět kdykoliv bez sankcí.

Pokud by za vás již stihl uzavřít smlouvu s dodavatelem, můžete i tuto smlouvu bez sankcí vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávek. Využít můžete i lhůty, které nabízí občanský zákoník. Od smluv uzavřených distančně či mimo obchodní prostory podnikatele můžete odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů a bez sankce. Pokud jde o nevyžádanou návštěvu prodejce v domácnosti spotřebitele, nebo o tzv. organizovanou prodejní akci, lhůta je dokonce 30denní. Odstoupení i výpovědi smluv je nutné provést písemně.
 
PROBLÉMY ŘEŠTE
Problémy s energetickými zprostředkovateli řešte. Pokud vás zprostředkovatel poškodil a domluva s ním není možná, obraťte se na ERÚ (kontakty najdete na jiném místě webu). Úřad vám může buď poradit, popř. zprostředkovatele v případě porušení právních předpisů pokutovat. V některých případech lze též využít mimosoudního řešení sporu (ADR) se zprostředkovateli.