Prezident ČR  Petr Pavel se na konferenci ReVize Česka opět vyslovil pro přijetí společné unijní měny, eura, a zdůraznil klíčový argument pro jeho přijetí – charakter české ekonomiky, která je výrazně exportní a většinu své produkce uplatňuje v eurozóně.

Podle Pavla je ekonomická budoucnost a prosperita České republiky výrazně provázána s eurozónou.

Pavel tvrdil, že pro Česko je důležité být rovnocenným partnerem u stolu, kde se projednávají budoucí opatření eurozóny.

Vyzdvihl také praktické výhody pro občany, jako je jednodušší cestování a absence nutnosti měnit peníze při cestách do zemí eurozóny.

Poukázal na to, že velká část firem, které obchodují s eurozónou, již nyní většinu transakcí provádí v eurech.

Jiná budoucvnost, že než s přijatým eurem, se Česku podle Pavla nerýásuje.

Podle Pavla se argumenty odborníků ohledně přijetí eura navzájem negují, protože existuje stejný počet pozitivních i negativních argumentů. Rozhodnutí o přijetí eura je tedy více politickým než technickým ekonomickým rozhodnutím.

Další prosperita České republiky by podle Pavla měla být založena na znalostní ekonomice a tvorbě vysoké přidané hodnoty. Klíčem k tomu je prý zvýšení investic, především v infrastruktuře, energetice, vzdělávání, vědě a výzkumu a kvalitní regionální politice.

Pavel konstatoval, že lidé v periferních oblastech trápí problémy jako špatná kvalita dopravní infrastruktury, nedostatek lékařů, nedostatečné připojení k internetu a nekvalitní vzdělávací systém. Často pak hledají svou budoucnost v prosperujících centrech, což prohlubuje jejich frustraci a proměňuje jejich politické preference.

Za hlavní brzdu tuzemské ekonomiky považuje Pavel nedostatečnou infrastrukturu. Česká republika podle něj nedokázala efektivně využít evropské fondy na budování silniční a dálniční sítě.

Prioritou by podle Pavla měl být rozvoj železniční sítě, která by mohla propojit úspěšné regiony s těmi zaostávajícími, čímž by se zefektivnil trh práce a bydlení.

Moderní ekonomika podle Pavla potřebuje i digitální dálnici. Nedostatečná síť vysokorychlostního internetu je dle prezidentova názoru překážkou, stejně jako potřeba investic do bezpečné energetické infrastruktury. “

Deficit má Česko i ve výzkumu a vývoji, tvrdí Pavel.

Zdůraznil potřebu lepšího propojení akademického a firemního sektoru a rychlejšího přenosu výsledků výzkumu do praxe. Proměna ekonomiky je podle něj klíčovou výzvou, která vyžaduje politickou odvahu a podporu veřejnosti a firem. Soukromý sektor hraje v tomto ohledu zásadní roli. (sfr)