Konzervativní institut diskutoval o rizicích progresivismu se senátorkou Danielou Kovářovou (na fotografii).

Konzervativní institut uspořádal uprostřed května klubovou diskuzi na téma: „Negativní dopady progresivistické legislativy na společnost“. Hostem diskuse byla senátorka JUDr. Daniela Kovářová.

Diskuse se mj. týkala toho, jak jsou současné legislativní návrhy mnohdy motivovány progresivními idejemi, které jejich zastánci prosazují jako odznak své příslušnosti k pokrokové, znalejší a vůbec lepší části společnosti.

Konzervativní institut v této záležitosti zastává názor, že původní smysl tvorby zákonů jako reakce na praktické výzvy v hospodářském, bezpečnostním a organizačním fungování státu byl potlačen a byl nahrazen snahou společnost měnit, převychovat a omezit disentní hlasy v jejich svobodách.

Senátorka Kovářová zařadila současný progresivismus mezi tzv. „pokrokářství“, tedy násilný pokus o umělé urychlení vývoje. S tím, že za významný aspekt progresivismu označila finanční podporu ze strany státu.

Podle Kovářové progresivismus v dnešní podobě proniká do všech oblastí života.

S tím, že je prosazován násilím. Zde jako příklad uvedla i Zelenou dohodu pro Evropu, tedy tzv. Green Deal.

V kontextu postupné „progresivizace“ společnosti poukázala na to, že se v poslední době začínají objevovat návrhy zákonů, v jejichž důvodové zprávě nejsou uváděny náklady spojené s případným přijetím zákona.

Upozornila také na fakt, že jen v loňském roce převzala Česká republika do své gesce celkem 47 tisíc nových evropských norem.

Za jeden z největších nesmyslů označila to, že chce Evropská unie sjednocovat rodinné právo a dědické právo v celé EU.

V negativním smyslu poukázala také na mýtus tzv. digitalizace, která se stává středobodem politiky Evropské unie.

Podle Kovářové dosavadní zkušenosti při zavádění digitalizace ve státní správě ukazují na to, že si digitalizace vždy vyžaduje přijetí dalších zaměstnanců a zvyšuje celkové náklady.

„Progresivismus je nebezpečný a je nutné s ním bojovat,“ konstatovala mimo jiné v diskusi senátorka Kovářová. (sfr)