Severní energetická ze skupiny Sev.en Česká energie přerušuje těžbu v hnědouhelném lomu ČSA. K rozhodnutí o definitivním uzavření dojde v průběhu následujících měsíců. S postupným omezením provozu a následným dočasným přerušením těžby souvisí i hromadné propouštění zaměstnanců Severní energetické a Sev.en Inntech.

„S  uzavřením lomu ČSA jsme počítali mezi roky 2024 – 2026, protože není žádná možnost zde dlouhodobě pokračovat v těžbě. Termín životnosti lomu jsme několikrát veřejně deklarovali ve svých prohlášeních, aktuální přerušení těžby proto není nic zcela neočekávaného,“ informovala mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Gabriela Sáričková Benešová.

„Těžba bude řízeně ukončena během několika následujících měsíců. Zatím dochází k přerušení těžby. Pokud se v zimním období objeví potřeba našeho uhlí pro výrobu elektrické energie nebo tepla, jsme připraveni provoz ještě částečně obnovit, přičemž bychom využili naše zaměstnance z druhého aktivního lomu ze skupiny,“ uvedl Petr Lenc, generální ředitel Severní energetické.

V důsledku přerušení těžby propustí společnosti Severní energetická a Sev.en Inntech, která zajišťuje obslužné činnosti pro těžební společnost, od května do července 485 zaměstnanců. Uvolňováni budou zaměstnanci z pracovních pozic, jako je provozní zámečník, elektrikář, řidič, mechanik a další technické profese.

„Naší snahou je co nejvíce zmírnit dopady ukončení pracovního poměru na každého jednotlivého zaměstnance. Pro každého odcházejícího pracovníka je připraveno odstupné vyšší, než je standard. Většina odejde s osminásobkem platu. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR je připraven vznik detašovaného pracoviště přímo v administrativní budově Severní energetické, kde bude možné s každým provést všechny nezbytné administrativní úkony.“

„Zajistíme také odeslání žádosti o výplatu kompenzací na zmírnění sociálních dopadů pro propuštěné zaměstnance podle nařízení vlády 342 z roku 2016 a k dispozici bude detašované pracoviště pro zaměstnance státního podniku Diamo, kteří budou žádosti vyřizovat. S Úřadem práce ČR domlouváme rekvalifikace pro naše zaměstnance, kteří chtějí najít uplatnění v jiných oborech,“ doplnila Sáričková Benešová a dodala, že spolupráce s Úřadem práce ČR je v tomto nelehkém období nadstandardní.

„Úřad práce ČR nám vyšel vstříc ve všech našich snahách co nejvíce ulehčit propuštěným zaměstnancům těžkou a nepříjemnou situaci, ať už se jedná o registraci nezaměstnaných nebo hledání nové práce případně překvalifikace, obdobně jako státní podnik, který operativně zajistil zřízení detašovaného pracoviště,“ doplnila.

O zaměstnance Severní energetické a Sev.en Inntech, kteří budou od června volní na trhu práce, už nyní projevují zájem jiní zaměstnavatelé.

„Zájem mají města a obce, ale také jiné firmy v regionu, jejichž zástupci nás kontaktují. Naši zaměstnanci jsou pro ně zajímaví, protože disponují zkušenostmi, všemi potřebnými kompetencemi ve svém oboru i dobrými pracovními návyky,“ zdůraznila Sáričková Benešová.

Celý proces přerušení těžby a propouštění zaměstnanců komunikuje vedení společnosti také se zástupci odborové organizace.

„Konec těžby na ČSA je dlouho očekávaný, přesto je to událost emoční, smutná a bolestivá. Odbory se na konec těžby připravovaly již delší dobu. Podařilo se nám se zaměstnavatelem domluvit nadstandardní odstupné. Domluvili jsme s vládou ČR restrukturalizační příspěvek.“

„Takže rodinné rozpočty propuštěných horníků by měly ztrátu zaměstnání po nějaký čas finančně zvládnout. Je třeba zmínit citlivý přístup zaměstnavatele. Nejenže deklaroval, že zaměstnanci budou vypořádáni dle platné legislativy a kolektivní smlouvy, ale poskytne zaměstnancům maximální servis při opouštění zaměstnání a i při hledání uplatnění na trhu práce, což je zaměstnanci kvitováno s povděkem,“ konstatoval Jaromír Franta, předseda SOO CCG.

Skupina Sev.en Česká energie provozuje elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno, Teplárnu Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než miliónu českých domácností. (sfr)