Fialova vláda schválila třetí antibyrokratický balíček. Soubor obsahuje 29 opatření, která mají zjednodušit působení podnikatelům a živnostníkům i ulehčit životy občanů. Usnadnit se má například proces při žádosti o průkaz pro handicapované osoby. Vrací také mj. pracovně-lékařské prohlídky zpět k praktickým lékařům.

„Je cestou k tomu, jak rušit zbytečné regulace,“ prohlásil o balíčku premiér Petr Fiala.

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti) vysvětlil, že vláda vychází z programového prohlášení, kde slíbila „zjednodušit život podnikatelům a živnostníkům a ulevit jim od zbytečného papírování“.

„Odbourat zatěžující povinnosti, které ubírají čas i energii, je dlouhodobá a trpělivá mravenčí práce, které se věnuji od svého nástupu do funkce. Vznikly tak postupně už tři antibyrokratické balíčky. Ten nejnovější se soustředí na tzv. samoreportovací povinnosti, které nedávají smysl,“ upřesnil.

Nový balíček například zavádí to, že by zaměstnavatel mohl zaměstnancům zaslat některé pracovněprávní dokumenty, jako je například mzdový výměr, elektronicky.

„Do balíčku jsme zařadili rovněž úlevu pro lidi se zdravotním handicapem, aby už nemuseli pro žádost o průkaz TP, ZTP a ZTP/P dodávat fyzickou fotografii. To jim výrazně zjednoduší život, nebudou muset absolvovat cestu k získání fotografie, která je pro řadu z nich velmi náročná. Ročně se jedná o desítky tisíc lidí,“ deklaroval Šalomoun.

Nejnovějšímu souboru opatření předcházely dva jiné antibyrokratické balíky, první v roce 2022 a druhý loni.

Tyto balíčky zrušily povinné pravidelné lékařské prohlídky pro zaměstnance v nerizikových profesích, zvýšily hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na dva miliony korun, zavedly možnost vést účetnictví v cizí měně nebo možnost podávat žádosti o důchod on-line či zrušit potravinářské průkazy. (sfr)


PLNÝ TEXT zprávy PIRÁTSKÉ STRANY:

VLÁDA SCHVÁLILA TŘETÍ ANTIBYROKRATICKÝ BALÍČEK PŘIPRAVENÝ MINISTREM MICHALEM ŠALOMOUNEM

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na vládě představil již třetí antibyrokratický balíček. Soubor dalších 29 opatření, která po předchozí konzultaci s jednotlivými ministerstvy kabinetu předložil, má za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům.

Sníží, nebo zmírní množství nadbytečných a zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Schválený materiál navazuje na první a druhý balíček přijaté vládou v předchozích dvou letech a také na Programové prohlášení vlády „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“

Zjednodušení procesu při žádosti o průkaz pro osoby se zdravotním handicapem, vrácení pracovnělékařských prohlídek zpět k praktickým lékařům, přezkoumání možnosti snížit požadavky  na zdravotní prohlídky pro sportovce u sportovních kroužků nebo třeba konec zatěžujícího papírování spojeného se stávající povinností pro zaměstnance podepsat souhlas, když chce posílat výplatu od zaměstnavatele na účet.

o je pár příkladů z nové sady 29 opatření třetího balíčku na snížení byrokratické zátěže pro podnikatele, firmy i občany. Vládě jej dnes předložil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

„Zjednodušit život podnikatelům a živnostníkům a ulevit jim od zbytečného papírování jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Odbourat zatěžující povinnosti, které ubírají čas i energii, je dlouhodobá a trpělivá mravenčí práce, které se věnuji od svého nástupu do funkce. Vznikly tak postupně už tři antibyrokratické balíčky. Ten nejnovější se soustředí na tzv. samoreportovací povinnosti, které nedávají smysl,“ uvádí ministr Šalomoun a dodává: „Navrhujeme třeba zrušit povinnost písemně ohlašovat příslušným úřadům práce povinný podíl osob se zdravotním postižením pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % těchto osob. Tyto informace o počtech lze totiž získat ze čtvrtletních přehledů, které zaměstnavatelé odevzdávají průběžně. Dále jsme do balíčku zahrnuli možnost, aby zaměstnavatel mohl zaměstnancům zaslat některé pracovněprávní dokumenty elektronicky – třeba mzdový výměr. To odbourá zbytečné papírování a navíc se i významně zrychlí doručení. Do balíčku jsme zařadili rovněž úlevu pro lidi se zdravotním handicapem, aby už nemuseli pro žádost o průkaz TP, ZTP a ZTP/P dodávat fyzickou fotografii. To jim výrazně zjednoduší život, nebudou muset absolvovat cestu k získání fotografie, která je pro řadu z nich velmi náročná. Ročně se jedná o desítky tisíc lidí.“

Antibyrokratický balíček I a II

První balíček zhruba dvacítky úlev od byrokratické zátěže vláda schválila 31. srpna 2022. Soubor opatření vznikal ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Podnikatelskými odbory, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a dalšími subjekty. Další návrhy na snížení byrokracie a papírování vzešly z jednání s jednotlivými ministerstvy. Příslušné resorty na základě usnesení vlády měly připravit legislativní řešení pro popsané situace do konce roku 2022. Následně vznikly návrhy dílčích změn zákonů, které prošly či ještě projdou standardním vládním legislativním procesem, tedy připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády a pak Parlamentem.

Druhý balíček vláda schválila 14. června 2023 a obsahuje soubor 23 opatření. Rovněž vznikal na základě debat s podnikatelskými svazy a komorami a některé podněty zaslala i veřejnost.

Jak se uplatňují opatření z balíčků – příklady:

Zrušily se povinné periodické lékařské prohlídky pro zaměstnance v nerizikových profesích, což je úleva pro zaměstnance i lékaře.
Skončila povinnost lékařských prohlídek v nerizikových profesích v případě řízení referentských vozidel v zaměstnání.
Zvýšila se hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na 2 miliony korun.
Dále se snížily až na polovinu  pokuty u kontrolního hlášení pro menší plátce. Původně byla výše pokut 1, 10, 30 a 50 tisíc korun. Nově je to 1, 5, 15 a 25 tisíc korun. Tato úleva se vztahuje na fyzické osoby,  plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, společnosti s r. o., kde je společníkem jedna fyzická osoba.

Zavedena byla možnost vést účetnictví v cizí měně.

Zrušila se povinnost pro zaměstnavatele zasílat České správě sociálního zabezpečení  hlášení o ukončení pracovní neschopnosti v případě člověka, který již není u něj zaměstnaný.

Byla zavedena možnost podávat žádosti o všechny typy důchodů online. Možnost podávat žádosti tzv. papírově dál zůstává.
Zrušeny byly zdravotní (potravinářské) průkazy.

Horské službě byla zrušena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Z povahy věci nebyla Horská služba tuto povinnost schopna naplňovat, tak odváděla do státního rozpočtu finanční příspěvek. Financována je ale ze státního rozpočtu skrze svého zřizovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj). Takže zde obíhaly do kolečka peníze a papíry. Nově pro Horskou službu platí výjimka, díky které si ušetříme zbytečnou byrokracii.

Metodika pro krajské hygienické stanice – sjednocení a zjednodušení výkladu pravidel pro výrobu sezónních produktů v domácím prostředí v souladu s evropským nařízením o hygieně potravin.

V Parlamentu se projednává redukce přísedících u soudů. Podílet by se měli jen na rozhodování o nejzávažnějších zločinech u krajských soudů, hlavně u násilných trestných činů.

V Parlamentu se projednává zrušení povinnosti pro zaměstnavatele pořizovat písemný rozpis dovolených.

Schválené usnesení vlády k Antibyrokratickému balíčku III dává jednotlivým resortům za úkol připravit návrh řešení pro opatření v balíčku do konce letošního září.