Průmyslová výroba v Česku klesla v březnu meziročně o 2,7 %. (Ilustrační foto).

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně klesla o 2,7 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,1 %. Informoval o tom ČSÚ.

Průmyslová produkce v březnu 2024 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,6 %. Meziročně klesla o 2,7 %.

„Březnový meziroční pokles průmyslové produkce nejvíce ovlivnily dva faktory. Prvním z nich byla mimořádně vysoká loňská srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel. Druhým pak pokračující pokles ve výrobě strojů a zařízení, který zasáhl již většinu oborů tohoto odvětví,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

V oboru výroby strojů klesá produkce například ve výrobě čerpadel, zemědělských nebo kovoobráběcích strojů. Dále pokračoval pokles produkce v kovodělném průmyslu a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Produkce naopak v březnu vzrostla v ostatním zpracovatelském průmyslu, a to částečně vlivem nízké srovnávací základny. Pokračoval rostoucí trend v potravinářském a papírenském průmyslu. Meziročně vzrostla i produkce oděvního a kožedělného průmyslu.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v březnu 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 5,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,6 %, tuzemské nové zakázky klesly o 1,1 %.

Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 1,5 %. Meziroční nárůst také nejvíce ovlivnilo nejvýznamnější odvětví českého průmyslu, automobilový průmysl, ale opačným směrem než v případě produkce.

„Ve výrobě motorových vozidel se na růstu hodnoty nových zakázek projevila zčásti nízká loňská srovnávací základna, ale také růst celého odvětví. Hodnota nově nasmlouvaných zakázek vzrostla i ve výrobě elektrických zařízení, zejména světelných komponentů pro automobily,“ upřesnila Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Poprvé od konce roku 2022 se meziročně zvýšila hodnota nových zakázek v chemickém průmyslu. Méně zakázek zaznamenala odvětví výroby strojů a zařízení, kovodělný průmysl a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu 2024 meziročně snížil o 2,0 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v únoru 2024 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,4 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 36,0 %) a Belgie (o 12,7 %).

Německý průmysl klesl o 6,1 %, kde výroba elektrických zařízení klesla meziročně o 16,1 %, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla o 12,5 % a výroba motorových vozidel o 11,1 %.

Naopak nejvíce vzrostl španělský průmysl (o 3,5 %) a slovinský průmysl (o 2,8 %). Výkon českého průmyslu se zvýšil o 0,7 %. Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 24,8 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (6,4 %). (sfr)