Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) už „nabídlo“ obcím v Česku miliardu na přípravu bytových projektů. V poslední výzvě je to dalších 400 milionů korun. Informovalo o tom MMR. Nově vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.

Resort na ni vyčlenil 400 milionů z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy. Dohromady s předešlými výzvami MMR podpořilo nebo podpoří projektovou přípravu obcí zhruba 1,4 miliardy korun.

„Rozšiřování obecních bytových fondů je efektivní způsob, jak dlouhodobě zvýšit dostupnost bydlení. Větší města to dobře ví a mnoho z nich se už touto cestou samo vydalo. Od starostů a starostek menších obcí ale často slyším, že je brzdí drahá příprava bytových projektů – bez toho se pak ani nemohou hlásit o dotace nebo úvěry na výstavbu a rekonstrukce.“

„Z Národního plánu obnovy proto samosprávám nabízíme 400 milionů korun, které pomohou tuto bariéru částečně odstranit. Za tuto částku je možné připravit projekty s celkovými investičními náklady ve výši zhruba 4 miliardy korun,” prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.


Výzva č. 5 komponenty 4.1. Systémová podpora veřejných investic, subkomponenty 4.1.3 Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU je zaměřena na podporu dostupného nájemního bydlení v souladu s novými výzvami v oblasti digitální a zelené tranzice.


Výzva Ministerstva pro místní rozvoj podpoří zpracování projektové dokumentace pro výstavbu dostupného nájemního bydlení. Přihlásit se do ní mohou obce, kraje a jejich organizace. Finanční podpora jim pomůže připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele.

Pokryje až 100 % uznatelných nákladů (mimo DPH) na pořízení projektové dokumentace, studie proveditelnosti i stavebně technologického řešení nebo realizaci architektonické a urbanistické soutěže. Kromě toho mohou samosprávy z podpory hradit také přípravu smluv typu Design and Build, PPP a EPC, v rámci kterých úzce spolupracují se soukromým sektorem.

„V rámci reformy Bydlení pro život nám jde o to, aby se obce nebály spolupracovat na projektech dostupného bydlení například s bankami nebo developery. Některým to pomůže překonat případný nedostatek vlastního kapitálu nebo expertízy a získat byty za rozumný nájem pro mladé rodiny nebo různé prospěšné profese,” uvedl Bartoš.

Z výsledků loňského průzkumu MMR vyplývá, že jen asi třetina větších obcí v České republice měla v posledních osmi letech nějakou zkušenost s vlastní bytovou výstavbou. Se svým bytovým fondem je přitom nespokojeno zhruba 70 % všech obcí.

„Nechceme opakovat chyby předchozích vlád, kdy dotace na výstavbu obecních bytů narazily na nezájem žadatelů. To neznamená, že by samosprávy nechtěly stavět. Důvodem bylo také to, že neměly připravené projekty, vysoutěženého dodavatele, územní rozhodnutí, stavební povolení, schválený záměr, vhodný pozemek atd.“

„Díky této podpoře mohou mít obce projekty v zásobě a jakmile se objeví možnost výhodného financování, budou na to připravené. To je klíčové, aby se nastartoval dlouhodobý trend budování obecních bytů,” vysvětlil Bartoš.

Podle pravidel výzvy mají obce realizovat výstavbu podle projektů do deseti let od získání podpory – to pomůže zvýšit výstavbu dostupných nájemních bytů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Resort v rámci své reformy Bydlení pro život nabízí samosprávám praktické poradenství ohledně financování, přípravy a realizace projektů. Obrátit se mohou na Kompetenční a koordinační centrum, v rámci kterého jsou k dispozici odborníci z oblasti veřejných investic, nebo Regionální centra podpory investic pod Státním fondem podpory investic.

Ten také ve druhé polovině roku vyhlásí program Dostupné bydlení – letos v něm obce i soukromé subjekty mohou na výstavbu, rekonstrukce a nákupy bytů získat dotace a úvěry ve výši přes dvě miliardy korun. Na výběru vhodných projektů a možnostech financování dostupného bydlení v České republice MMR spolupracuje také s Evropskou investiční bankou. (sfr)