Exšéf fotbalového Jablonce André Kruf odsouzený za krádež nedodržuje rozsudky soudů. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Dlouholetý šéf fotbalového klubu FK Jablonec, Adrianus Leonardus Franciscus Kruf (používá také jméno André), neplní rozsudek soudů v kauze, kdy odcizil 9,5 milionu korun. Kruf v rozporu se zákazem vyneseným verdikty dvou soudů nadále podniká. Podle vyneseného trestu, který už letos potvrdil i Městský soud v Praze, by za to však Kruf měl jít „natvrdo“ do vězení, jelikož mu soudy podnikání, respektive výkon funkcí ve firmách zakázal.

Kruf byl soudy dvou instancí odsouzen za odcizení 9,5 milionu korun na 18 měsíců podmíněně. Součástí soudy vyneseného trestu byl i zákaz podnikání, respektive výkonu statutární funkce v jakékoliv firmě. Přesto Kruf nadále vykonává statutární funkce v mnoha firmách.

Soud Krufovi (podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku) uložil mj. i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu jakýchkoliv statutárních funkcí ve firmách. Kruf však nadále (tj. i na konci března roku 2024, tedy 7 měsíců od soudního zákazu) zůstává členem statutárního orgánu v řadě společností, například ve firmách License factory s.r.o., BBC TRADING s.r.o., Development 777 s.r.o., ONLINE SUPPORT s.r.o. či Consequi s.r.o. (přehled všech takových firem ZDE).

Tím tento dvojnásobně odsouzený bývalý fotbalový činovník evidentně porušuje podmínku rozsudku, na kterém se shodly jak obvodní soud, tak – jako dovolací – i Městský soud v Praze. Krufův podmíněný trest by se tak (kvůli nedodržení podmínky) měl automaticky změnit na nepodmíněný a měl by tedy být vykonán „natvrdo“, tj. formou odnětí svobody na 1,5 roku právě z důvodu nesplnění podmínky, respektive nedodržení podmínky zkušební doby.

K čemuž však zatím nedošlo, i když od verdiktu obvodního soudu již uplynulo 7 měsíců a od potvrzujícího rozsudku Městského soudu v Praze uplynuly již více než 2 měsíce.

Trest obvodního soudu

Obvodní soudu pro Prahu 6 již loni v srpnu (15. srpna 2023) vyměřil Krufovi trest odnětí svobody na dobu 18 měsíců za odcizení 9,5 milionu korun, respektive za poškození věřitele. Výkon trestu mu byl podmínečně odložen na zkušební dobu 36 měsíců. Odsouzen byl také k náhradě způsobené škody. Obvodní soud nadto Krufovi zakázal po dobu 5 let vykonávat funkce ve statutárních orgánech firem.

Dnes již bývalý šéf fotbalového Jablonce, podnikatel André Kruf, se dopustil toho, že fakticky odcizil 9,5 milionu Kč a tím způsobil škodu věřitelům. Uvedenou částku si Kruf v roce 2016 poslal – jako půjčku – z předlužené loterijní společnosti TIPGAMES, jejímž byl šéfem, do své firmy Cartoon Mania. Půjčka dosud nebyla uhrazena.

Převod částky na účet firmy Cartoon Mania provedl Kruf z blíže neurčeného místa na americké Floridě.

Kruf se dopustil trestného činu převodem peněz z účtu loterijní firmy TIPGAMES v situaci, kdy tato společnost dlužila bance Commerzbank a dalším věřitelům částku celkově přesahující 170 milionů korun.

Kruf přitom jako předseda představenstva firmy TIPGAMES (později přejmenované na „Bonenkai“) věděl, že tato jím řízená společnost – vzhledem ke své špatné ekonomické situaci – nebude schopna věřitelům své dluhy uhradit.

André Kruf si přesto ze společnosti TIPGAMES odeslal v květnu 2016 inkriminovanou částku 9,5 mil. Kč do své firmy Cartoon Mania. V té době byl Kruf jednatelem Cartoon Mania, v níž držel podíl 50 procent. Ve společnosti Cartoon Mania, která nikdy nevykázala zisk, působila i manželka Andrého Krufa.

Po převedení půjčky od firmy TIPGAMES do „rodinné“ firmy Cartoon Mania si Kruf část prostředků vyvedl na svůj soukromý účet.

Zástupce jedné z firem, které Kruf svým skutkem poškodil, u soudu uvedl, že ze strany Krufa šlo o promyšlený delikt, který lze považovat za tunelování. Navržený trest, jež soud svým verdiktem následně i potvrdil, tedy 18 měsíců odnětí svobody nepodmíněně, označil za nepřiměřeně mírný.

Městský soud Krufovi potvrdil trest

Jak bylo zmíněno, Obvodní soud pro Prahu 6 Krufa potrestal odnětím svobody na 18 měsíců s podmínečným odkladem na 3 roky, dále povinností nahradit škodu a trestem zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu právnické osoby v trvání 5 let.

Kruf se proti tomuto trestu odvolal. Městský soud pro Prahu však verdikt obvodního soud v plném rozsahu potvrdil svým rozhodnutím z 16. ledna 2024.

Městský soud v Praze obžalovaného Krufa uznal vinným skutkem shodně jako soud I. stupně (tedy jako obvodní soud), ovšem toto jednání kvalifikoval jako přečin poškození věřitele podle § 222 odst. 2 písm. a), odst. 3 písmeno a), písm. b) tr. zákoníku, neboť bylo – podle Městského soudu – prokázáno, že uvedeným jednáním obžalovaný částečně zmařil uspokojení věřitele jiné osoby tím, že zcizil část majetku dlužníka a tímto činem způsobil značnou škodu a pro jiného získal značný prospěch.

Za tento přečin pak obžalovanému uložil shodný soubor trestů tak, jak učinil obvodní soud.

Kruf místo Pelty

André Kruf byl od září 2016 předsedou představenstva fotbalového klubu FK Jablonec. K pozici předsedy fotbalového Jablonce se Kruf dopracoval díky tomu, že loterijní firma TIPGAMES, jejímž byl Kruf šéfem, byla v roce 2016 hlavním sponzorem tohoto prvoligového klubu.

Kruf ve funkci předsedy klubu FK Jablonec nahradil někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu, který se také ocitl před soudem. Městský soud v Praze letos v kauze manipulací se sportovními dotacemi uznal vinnými jak Miroslava Peltu, tak bývalou náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou a odsoudil je  – zatím nepravomocně – k 6 letům, respektive 6,5 roku odnětí svobody.

V červenci roku 2023 odstoupil Kruf z funkce předsedy představenstva klubu FK Jablonec a to „z osobních důvodů“ na vlastní žádost. (sfr)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Stíhaný André Kruf odstoupil z funkce předsedy představenstva fotbalového Jablonce

Šéf fotbalového Jablonce Kruf je souzen za odcizení 9,5 mil. Kč. Soudu se však vyhýbá

Bývalý šéf Jablonce Kruf je stíhán za tunelování firmy TIPGAMES ve prospěch FK Jablonec