Česká obchodní inspekce odhalila nepřátelský tank na území Česka. Přijel k nám přes Frýdek-Místek z Číny. Tank je podle ČOI nepřátelský vůči životnímu prostředí. Jedná se o hračku na baterie „Svítící tank SPECIAL MISSION“, která podle ČOI  představuje vážné riziko.

Pracovníci České obchodní inspekce zjistili, že na vnitřním trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Jde o výrobek Hračka na baterie „Svítící tank SPECIAL MISSION“. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Distributorem tanku je firma Moonlight H-B s.r.o. z Frýdku-Místku.

Tank byl vyroben v Číně.

Jedná se o plastovou hračku na tužkové baterie ve tvaru vojenského tanku se zvukem a světlem. Hračka je určena pro děti starší 3 let.

Hračka byla prodávána v kartonové krabičce, na níž byly uvedeny identifikační údaje výrobku a informace k používání v cizím jazyce a přelepka s informacemi a instrukcemi v českém jazyce, které nebyly kompletní.Příčiny nebezpečnosti

Zkoušky provedené Zkušební laboratoří č. 1004, ITC, a.s. potvrdily významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS).

Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 72,0 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

Další závady

Na výrobku nebyly uvedeny identifikační údaje výrobce a dovozce a nebyly k němu přiloženy kompletní instrukce a bezpečnostní informace v českém jazyce. Kontrolovaný výrobek tak neodpovídá požadavkům nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky a zároveň nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Ochranné opatření

Z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, které nesplňují požadavky směrnice 2011/65/EU – RoHS, pokud se týká povoleného limitu obsahu olova v komponentech elektrických hraček, ČOI u distributora uložila ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, kterým je stažení výrobku z trhu.

Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvo průmyslu a ocbhodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate. (sfr)