Ceny tuzemských zemědělských výrobců v únoru meziročně klesly o 18,7 procenta. Jedná se o desátý meziroční pokles v řadě. Pokles nastal i u průmyslových výrobců, a to o 0,9 procenta. Měl by proto pokračovat i příznivý vývoj cen potravin v Česku.

V případě stavebních prací ceny oproti loňsku vzrostly o 1,6 procenta, ceny tržních služeb pro podniky dokonce téměř o pět procent.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Meziměsíčně ceny v průmyslu v únoru vzrostly o 0,5 procenta a v zemědělství se zvýšily o 0,7 procenta. Za stavební práce se v únoru platilo o 0,1 procenta více než v lednu a za tržní služby pro podniky o 1,5 procenta více.

V zemědělství v meziročním srovnání nejvíce klesly ceny v rostlinné výrobě, které byly nižší o 23,7 procenta. Olejniny zlevnily přibližně o čtvrtinu, obiloviny dokonce více než o třetinu. Výrazně však vzrostly ceny ovoce, a to o více než 60 procent. Zhruba čtvrtinový nárůst pak statistici evidovali také u cen zeleniny a brambor.

V živočišné výrobě byly ceny meziročně nižší o 13 procent, přičemž ceny nejvíce klesly u vajec, a to o více než čtvrtinu.

V průmyslu ceny meziročně klesly druhý měsíc za sebou, předtím více než tři roky rostly. V odvětví byly v únoru o více než 15 procent nižší ceny dřeva a výrobků z něj, o desetinu klesly ceny základních kovů a chemických látek a o 5,9 procenta ceny potravinářských výrobků. Zdražila ale auta a opravy a údržby strojů a zvýšily se i ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu.

Meziroční růst cen ve stavebnictví v únoru zpomalil z lednových dvou procent. Stavební materiály a výrobky byly o téměř dvě procenta levnější než před rokem.

U tržních služeb pro firmy byl meziroční nárůst obdobný jako v lednu. V únoru stouply ceny za reklamní služby a průzkum trhu, za poštovní a kurýrní služby, za právní a účetnické služby nebo za služby v oblasti zaměstnání a v oblasti nemovitostí.


VÍCE O TÉMATU:

Inflace v Česku zpomalila, ale drahota pokračuje: V Tescu „prodávají“ máslo za téměř 62 Kč


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ:

Indexy cen výrobců – únor 2024

Ceny průmyslových a zemědělských výrobců meziročně opět klesly

18.03.2024

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 0,7 % a meziročně byly nižší o 18,7 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,5 %, meziročně byly nižší o 0,9 %. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,1 % a meziročně byly vyšší o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,5 % a meziročně byly vyšší o 4,9 %.

„V meziročním srovnání klesly ceny v průmyslu téměř o 1 %. V zemědělství se ceny meziročně snížily již desátý měsíc v řadě, tentokrát téměř o 19 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily o 1,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 4,9 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,7 %. Vzrostly ceny zeleniny o 28,8 %, ovoce o 19,6 %, skotu o 1,9 % a mléka o 0,5 %. Ceny olejnin klesly o 0,3 %, drůbeže o 0,4 % a obilovin o 0,5 %. Ceny prasat se snížily o 1,0 %, brambor o 1,3 % a vajec o 2,7 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 18,7 % (v lednu o 19,8 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 23,7 %. Nižší byly ceny olejnin o 25,4 % a obilovin o 34,1 %. Zvýšily se ceny ovoce o 60,8 %, zeleniny o 27,4 % a brambor o 25,2 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 13,0 %. Klesly ceny vajec o 27,1 %, mléka o 18,0 %, drůbeže o 9,5 % a skotu o 0,8 %. Vyšší byly ceny prasat, a to o 2,3 %.

Meziměsíčně byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 0,5 %. Vzrostly zejména ceny v oddíle koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a přípravků se zvýšily o 3,8 %, motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 1,3 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 2,6 %. Ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 0,7 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,9 %. Klesly ceny kovodělných výrobků o 0,4 %, nápojů o 0,6 % a potravinářských výrobků o 0,2 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 2,1 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně snížily o 0,9 % (v lednu o 1,8 %). Nižší byly ceny potravinářských výrobků o 5,9 %, základních kovů o 10,3 %, chemických látek a přípravků o 10,6 % a dřeva a dřevěných a korkových výrobků o 15,2 %. Vzrostly ceny motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 4,0 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 4,7 %. Ceny v oddíle elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 0,7 %, z toho ceny vyrobeného plynu, rozvodu plynných paliv a obchodu s plynem o 41,1 %, naopak ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou klesly o 2,9 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se snížily ceny meziproduktů o 5,5 % a zboží krátkodobé spotřeby o 1,3 %. Ceny energií vzrostly o 0,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií byly meziročně nižší o 1,7 % (stejně jako v lednu).

Ceny stavebních prací dle odhadů i ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšily shodně o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 1,6 % (v lednu o 2,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 1,9 % (v lednu o 1,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 12,6 %, cen za služby v oblasti zaměstnání o 4,6 % a cen za služby v oblasti nemovitostí o 2,2 %. Shodně vzrostly ceny za služby v oblasti programování a poradenství, za služby v oblasti pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného soc. zabezpečení a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, a to o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 4,9 % (v lednu o 4,6 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 14,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 12,8 % a za služby v oblasti nemovitostí o 7,9 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,8 %, za právní a účetnické služby o 6,1 % a za vedení podniků o 5,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 4,3 % (v lednu o 4,0 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2024 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně snížily o 0,9 % (v prosinci o 0,8 %). Nejvíce klesly ceny na Slovensku o 14,3 %, v Polsku o 3,0 % a v Rakousku o 2,2 %. V Česku ceny vzrostly o 2,5 % a v Německu o 0,2 %. Vyšší růst cen byl zjištěn v Estonsku o 5,3 % a v Irsku o 4,0 %. V lednu byly ceny v EU meziročně nižší o 8,4 % (v prosinci o 10,0 %). Ceny se snížily zejména v Irsku o 21,5 % a v Bulharsku o 17,8 %. Na Slovensku klesly ceny o 12,1 %, v Rakousku o 11,7 %, v Polsku o 11,0 %, v Německu o 4,5 % a v Česku o 1,8 %. Nejvíce vzrostly ceny v Lucembursku o 15,0 %.