Tuzemský průmysl v lednu stagnoval. Meziměsíčně se výroba snížila o 2.3 procenta

Průmysl v České republice v lednu meziročně stagnoval. Meziměsíčně se výroba snížila o 2,3 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Největší vliv měl pokles v tuzemském automobilovém průmyslu.

Průmyslová produkce v úvodním měsíci tohoto roku stagnovala, když byla na stejné úrovni jako v lednu 2023. Meziměsíčně byla dokonce výroba v průmyslu nižší o 2,3 procenta, uvedl v pátek .

„Průmyslová produkce v lednu 2024 meziročně stagnovala a pohybovala se zhruba na úrovni roku 2021. Pokračoval růst ve výrobě motorových vozidel. Výraznější poklesy můžeme i nadále vidět u těžby uhlí, hutnictví a slévárenství či výroby stavebních hmot,“ konstatoval Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Meziroční pokles o 11 procent vykázala také výroba strojů a zařízení. Dvouciferným tempem naopak vzrostla menší odvětví jako například papírenský a oděvní průmysl nebo ostatní zpracovatelský průmysl.

Hodnota nových zakázek průmyslových firem v lednu meziročně klesla o 2,7 procenta. Ubylo i pracovníků v průmyslu, když průměrný evidenční počet zaměstnanců se proti lednu 2023 snížil o dvě procenta. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČSÚ:

Průmyslová produkce v lednu meziročně stagnovala
15.03.2024

Průmyslová produkce v lednu byla meziročně reálně na stejné úrovni jako v lednu 2023. Meziměsíčně byla nižší o 2,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 2,7 %.

Průmyslová produkce v lednu 2024 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,3 %. „Průmyslová produkce v lednu 2024 meziročně stagnovala a pohybovala se zhruba na úrovni roku 2021. Pokračoval růst ve výrobě motorových vozidel. Výraznější poklesy můžeme i nadále vidět u těžby uhlí, hutnictví a slévárenství či výroby stavebních hmot,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Také pokračoval pokles ve výrobě strojů a zařízení. Dvouciferná meziroční tempa růstu zaznamenala některá menší odvětví zpracovatelského průmyslu: papírenský a oděvní průmysl nebo ostatní zpracovatelský průmysl.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v lednu 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 2,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 3,1 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 2,5 %. „Hodnota nových průmyslových zakázek se meziročně snížila. Vrátil se tak klesající trend z druhé poloviny předchozího roku. Nejvýrazněji k poklesu přispěly dlouhodobé problémy ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a pokles poptávky ve výrobě strojů a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Vyšší srovnávací základna ovlivnila pokles zakázek ve výrobě motorových vozidel. Hodnota nových zakázek vzrostla pouze ve výrobě elektrických zařízení a v menších odvětvích: v oděvním, papírenském a farmaceutickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu 2024 meziročně snížil o 2,0 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v lednu 2024 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,7 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 34,1 %) a Estonsko (o 8,6 %). Výkon německého průmyslu klesl o 5,4 %, český průmysl stagnoval. Naopak nejvíce vzrostl slovinský průmysl (o 12,2 %) a řecký (o 10,5 %). Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 27,6 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (9,2 %).