Nejvyšší kontrolní úřad zahájil kontroly peněz vynaložených na publicitu a propagaci operačních programů. Vedle toho zahájil kontrolu prostředků vynaložených na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a také kontrolu peněz, které šly z Modernizačního fondu na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Informoval o tom Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

NKÚ zahájil kontrolu peněžních prostředků vynaložených Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa). Kontrolní závěr by měl být schválen v lednu 2025.

Cílem této kontroly je prověřit, zda peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) vynaložilo Ministerstvo vnitra účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy.

NKÚ dále zahájil kontrolu peněžních prostředků vynaložených v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020. Kontrolní závěr by měl být schválen v prosinci 2024.

Cílem této kontroly je prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací vybraných operačních programů a projektů byly vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Vedle toho také NKÚ zahájil kontrolu peněžních prostředků Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů energie. Kontrolní závěr by měl být schválen v lednu 2025.

Cílem této akce NKÚ je prověřit, zda peněžní prostředky Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů energie byly vynakládány účelně a v souladu s právními předpisy. (sfr)