Státní dluh České republiky se loni zvýšil o 216,1 miliardy korun na rekordních 3,111 bilionu korun. Výši dluhu potvrdilo ministerstvo financí. Na každého obyvatele ČR tak teoreticky připadá dluh ve výši 285 870 korun. Míra zadlužení klesla na 42,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z 42,7 procenta v roce 2022.

Podle ministerstva je to důsledek růstu nominálního HDP.

Za zvýšením státního dluhu stojí zejména vydání nových státních dluhopisů, které ministerstvo financí využilo k financování schodku loňského rozpočtu 288,5 miliardy korun nebo k refinancování splatných obligací. Celková hrubá výpůjční potřeba státu loni byla 585,5 miliardy korun, meziročně se snížila o 126,5 miliardy korun.

Stát své finanční potřeby řešil zejména emisemi dluhopisů splatných v rozmezí pěti a deseti let, které vydal v objemu 330,3 miliardy korun. Hrubá emise dluhopisů splatných za víc než deset let měla objem 164,4 miliardy korun, u dluhopisů se splatností do pěti let to bylo 23,2 miliardy korun.

Průměrná doba splatnosti státního dluhu ke konci loňského roku vzrostla o 0,2 roku na 6,4 roku. Doba splatnosti dluhu se tak přiblížila cíli ministerstva financí, který byl 6,5 roku.

Výdaje na obsluhu státního dluhu loni dosáhly 68,3 miliardy korun. Meziročně se zvýšily o 18,8 miliardy korun. Do vyšších výdajů se podle ministerstva financí promítla hodnota státního dluhu, která v posledních třech letech významně vzrostla, ale také vyšší úroveň úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky. (sfr)


CELÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA FINANCÍ ČR:

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o řízení státního dluhu České republiky v roce 2023, která obsahuje detaily o dynamice a struktuře státního dluhu, emisní činnosti státu, operacích MF na sekundárním trhu státních dluhopisů nebo o vývoji úrokových výdajů státu.

Celková korunová výše státního dluhu ke konci roku 2023 dosáhla 3 110,9 mld. Kč, což oproti konci roku 2022 představuje nárůst o 216,1 mld. Kč. V relativním vyjádření vůči hrubému domácímu produktu došlo k meziročnímu poklesu ze 42,7 % na 42,3 %. 

Výdaje na obsluhu státního dluhu dosáhly v roce 2023 hodnoty 68,3 mld. Kč, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 18,8 mld. Kč. Do vyšších výdajů se promítla hodnota státního dluhu, která v posledních třech letech významně vzrostla, a rovněž vyšší úroveň úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů na domácím i zahraničních trzích. Průměrná doba do splatnosti státního dluhu ke konci roku 2023 představovala 6,4 roku.

Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí prodala na primárním a sekundárním trhu korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 518,0 mld. Kč, přičemž čistá emise korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činila 299,0 mld. Kč. V roce 2023 proběhly dvě řádné splátky korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 151,1 mld. Kč a dále byly odkoupeny státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 67,9 mld. Kč.