Ústí nad Labem získalo od MPSV dotaci 4 mil. Kč na nákup elektromobilů pro pečovatele.

Město Ústí nad Labem získalo od MPSV dotaci 4 mil. Kč na nákup elektromobilů pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba. Město tak plánuje nákup dalších nízkoemisních vozidel. Vozidla budou pořízena z financí získaných od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Radní města schválili přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 miliony korun. Poskytnutá dotace bude použita na nákup nízkoemisních vozidel, které bude využívat Pečovatelská služba Ústí nad Labem.

Cílem projektu je podle města zajištění lepší technické připravenosti, akceschopnosti a poskytování kvalitních registrovaných služeb osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám s duševním onemocněním a zaměstnancům sociálních služeb.

Z poskytnuté dotace budou zakoupeny čtyři osobní elektromobily kategorie M1.

„Postupně se daří obměnit kompletní vozový park pečovatelských služeb včetně využití elektrických vozidel,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach. (sfr)