Zlín mění řízení dopravy. Připravuje Inteligentní telematický systém s prvky C2X. (Ilustrační foto).

Plán statutárního města Zlína proměnit se v moderní evropské město, které hraje prim v dopravní telematice, dostává jasné obrysy. Právě v těchto dnech vrcholí příprava návrhu Inteligentního telematického systému (ITS), jehož cílem je zvýšit plynulost a bezpečnost městské dopravy. Součástí projektu bude instalace komunikační technologie C2X, která umožní komunikaci nejen mezi vozidly, ale i mezi 45 městskými křižovatkami včetně přechodů.

Tato technologie se už nachází v některých nově vyrobených automobilech a od letošního roku jí bude povinně vybaven každý nově vyrobený vůz.

V praxi to znamená, že ITS bude s přispěním inteligentních prvků schopen hlídat plynulý průjezd křižovatkami napříč městem.

„Systém bude dokonalou pastí pro nezodpovědné řidiče, jelikož bude umět rozpoznat a současně předat informaci o nejčastějších přestupcích, které trápí město Zlín a to hlídání zastavení v křižovatce, průjezd na červenou, otáčení vozidel v křižovatce a ohrožení chodců na přechodech. Způsob a rozsah kontroly se přitom bude dále konzultovat s městskou i státní policií,“ uvedl radní Václav Kovář, který má v kompetenci dopravu a její alternativní způsoby.

Výměnou za zvýšenou zodpovědnost dostanou řidiči unikátní systém pro plynulý a bezpečný průjezd městem.

Přípravu unikátního projektu financuje částkou 150 milionů korun Operační program Doprava v rámci ITI Zlínské aglomerace. Město Zlín poskytne ze svého rozpočtu dalších 75 milionů korun. S vlastní realizací se počítá od poloviny roku 2025 do konce roku 2026.

Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory a moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Novinka navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek Integrovaného záchranného systému.

„Mozkem celého systému se stane vlastní Dopravní a informační dispečink napojený na všechny dispečinky ve městě. Semafory a sledovaná místa se prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě propojí s dopravním dispečinkem tak, aby se zde mohly v aktuálním čase zpracovávat veškerá data potřebná pro operativní řešení dopravních situací,“ popsal Kovář.

Důležitou částí projektu je rovněž vazba systému na MHD. Zde je úkolem zajistit co nejplynulejší průjezd vozidel městem a zrychlit časové dojezdy spojů.Inteligentní systém modernizace Světelného signalizačního zařízení (SSZ) bude podle radního Kováře disponovat adaptivními signálními systémy v reálném čase, rozsáhlými detekční systémy a především na hlavních silnicích kamerami, které dokáží detekovat účastníky provozu.

„Unikátní budou rovněž telematické prvky na křižovatkách. Ty budou prostřednictvím technologie C2X poskytovat informace přímo od uživatelů provozu. Například upozorní na přítomnost chodců a cyklistů na křižovatce, čímž pomohou zabránit možným kolizím. Právě tato technologie představuje v současnosti a blízké budoucnosti obecně přijímaný koncept vzájemné komunikace mezi účastníky silničního provozu,“ upozornil Kovář s tím, že pomocí technologie C2X mohou vozidla mezi sebou navzájem komunikovat a být trvale v kontaktu i s dalšími zařízeními dopravní infrastruktury.

ITS rovněž doplní přechody pro chodce o inteligentní systém, který bude monitorovat celý prostor přechodu a současně bude doplněn o chytré řešení pro zrakově postižené.

Radní Kovář rovněž zmínil, že všechny chystané funkce se průběžně konzultují se zástupci Policie ČR, odborem dopravy magistrátu, městskou policií a technickými službami. „Odborným garantem a členy týmu zpracovatelů studie proveditelnosti budou specialisté v oblasti inteligentních systémů,“ doplnil Kovář.

Součástí projektu ITS bude rovněž kompletní výměna zastaralých semaforů včetně sloupů. Na vybraných místech přitom dojde, podle požadavků Dopravního inspektorátu PČR Zlín, k jejich částečnému posunu v křižovatce. (sfr)