V roce 2024 bude Liberec rekordně opravovat a investovat: Výdaje přesahují 4 mld. Kč. (Ilustrační foto).

Město Liberec vstoupilo do roku 2024 se schváleným rozpočtem, který přesahuje ve výdajích 4 miliardy Kč. Primátor statutárního města Liberce Jaroslav Zámečník shrnul významné investiční akce letošního roku. Největší výdaj města půjde do rekonstrukce bazénu.

V minulém roce město dokončilo projektovou dokumentaci. Začátkem léta by měla začít dvouletá přestavba.

Městská hromadná doprava

Téměř 800 mil. Kč požaduje na svůj provoz dopravní podnik. Tržby z jízdného v Liberci pokryjí náklady jen z 25%. Pro rok 2024 se město rozhodlo nárůst nákladů částečně pokrýt valorizací cen jízdného a dopravní podnik tak od cestujících vybere cca 200 mil. Kč. Z městského rozpočtu pokryje dalších 490 mil. Kč nákladů.

Letos plánuje v dopravním podniku zmodernizovat 5 tramvají, koupit dalších nové klimatizované autobusy, opravovat nástupiště, kolejové trati a střechu vozovny.  Dokončí také rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce, která si vyžádala náklady téměř 1 miliardu Kč.

Výdaje na údržbu zeleně, čistotu města a opravy komunikací

Na opravy, udržování čistoty komunikací v zimě i létě, údržbu zeleně a veřejného osvětlení má město pro Technické služby města Liberce připraveno 272 mil. Kč.  Pro město zde pracuje 170 zaměstnanců. O čistotu v ulicích města se také budou starat pracovníci Komunitních prací Liberec, na které město dostává peníze z Úřadu práce.

Liberec má v plánu vyměnit 1000 zastaralých výbojek veřejného osvětlení za úspornější LED.

Staré dluhy

Liberec v roce 2024 sníží dlouhodobý dluh města o dalších 100 mil. Kč a na konci roku bude dlouhodobý dluh města činit 1,15 miliardy Kč. Celkem na úrocích město zaplatí přibližně 65 mil. Kč.

Liberec zaplatí provoz 53 škol

Město je zřizovatelem 20 základních škol, 31 mateřských škol, jedné základní umělecké školy, jedné speciální školy v Orlí ulici a Domu dětí mládeže Větrník. Z rozpočtu města na energie a provoz těchto zařízení zaplatí letos 187 mil. Kč. Dalších 89 mil.Kč bude investovat do modernizace škol a školek, konkrétně ZŠ Švermova, Jabloňová, Nám. Míru, Aloisina výšina, Na Výběžku, U Soudu, Křižanská, Dobiášova, Oblačná, Kaplického, Orlí, Sokolovská a MŠ Jizerka.

Liberecká sportoviště dostanou 110 mil. Kč

Město Liberec poskytne v roce 2023 částku 74 mil. Kč na provoz, opravy a investice ve Sportparku Liberec (tj. aréna a okolní sportoviště). Na opravu a modernizace běžeckého oválu na městském stadionu má připraveno 15 mil.Kč, dále na zatrubnění Slunného potoka u Bucharky 3 mil. Kč a modernizaci Skateparku 8 mil. Kč. Provoz bazénu na 3 měsíce do doby zahájení rekonstrukce bude stát cca 14 mil. Kč.

Sociální služby a zdravotnictví

Na provoz Centra zdravotní a sociální péče vynaloží Liberec v roce 2024 celkem 35 mil. Kč (domy s pečovatelskou službou a dům seniorů) a na komunitní středisko Kontakt, které se například stará o programy pro seniory a nově o zrekonstruovanou budovu paláce Liebiegů uvolní 25 mil. Kč.

Město je také akcionářem Krajské nemocníce Liberec a na připravovanou rekonstrukci uvolňuje 11 mil. Kč ročně. Dalších 12 mil. Kč vynaloží město na nejrůznější sociální služby pro obyvatelstvo.

Městské byty

Letos bude zahajovat projekční práce na další etapě výstavby nových bytů v ul. Na Žižkově a postará se o modernizaci a opravy městských bytů.

Dětská hřiště a participativní rozpočet

V ulicích Kropáčkova, Františkovská, Broumovská, Gutenbergova, Jeřmanická, Spáleniště, Dobiášova a Břetislavova vybuduje nebo zmodernizuje dětská hřiště s celkovým nákladem 27 mil. Kč a dalších 8 mil. Kč uvolní na další nápady Liberečanů v participativním rozpočtu. (sfr)