Pardubice zdražují jízdné v MHD od 1. dubna. U řidiče cestující nově zaplatí 50 korun. (Ilustrační foto).

I Pardubice zdražují jízdné v MHD a to od 1. dubna letošního roku. Míra navýšení se odvíjí od způsobu platby. Například v Zóně I, kdy zákazník ujede víc než tři zastávky, se v roce 2023 platilo kartou 17 korun, papírová jízdenka vyšla na 22 korun a při platbě u řidiče zákazník zaplatil 35 korun. Nové ceny budou 18 korun (karta), 25 korun (papírová jízdenka) a 50 korun platba u řidiče.

Ke změnám v cenách jízdného MHD v Pardubicích dojde s účinností od 1. dubna 2024, a to v reakci na nárůst nákladů spojených se zvýšením sazby daně z přidané hodnoty (DPH) a regulovanými cenami za distribuci elektrické energie.

Nový ceník schválila Rada města Pardubic.

„Roční občanské jízdné zůstává průměrně na necelých 11 korunách za den, zlevněné necelých 7 korun za den, studentské necelých 6 korun za den a žákovské pouze 1,34 koruny za den. Je třeba doplnit, že novinkou pro cestující je, že první přestup je nově zdarma.“

„Tím kompenzujeme i možný diskomfort během nutných změn linkového vedení vinou většího objemu dopravních staveb na území města,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

S tím, že statutární město Pardubice přispívá Dopravnímu podniku města Pardubic na dopravní obslužnost částkou ve výši 292 milionů korun.

Ke dni 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení sazby DPH o dva procentní body.

„Oproti roku 2023 se nám zvýší tento daňový odvod státu o 2,5 milionu korun. V tomto objemu bude tedy snížen výnos z tržeb.“

„Pokud k tomu přidáme i skutečnost, že regulované ceny za distribuci elektrické́ energie přinesou finanční́ zatížení pro společnost ve výši cca 2,1 milionu korun, tak celkový dopad těchto změn na bilanci hospodaření naší společnosti je odhadován na částku nejméně 4,6 milionu korun,“ objasnil nutnost změn cen jízdného ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

„Ke změnám cen jízdného jsme dospěli po citlivé úvaze. Důsledky vládního daňového balíčku jsme pro občany nepromítli v celém rozsahu. Nechceme totiž ještě více zatížit rodinné rozpočty občanů Pardubic, kteří nejčastěji využívají dlouhodobé jízdenky. Ty časové na 30 a více dní zůstávají ve stejné výši,“ uvedl náměstek Hrabal s tím, že k tarifním změnám dochází u jednotlivého a časově krátkodobého jízdného. (sfr)