MPSV představilo interaktivní model trhu práce. Ten má mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly, prezentovat klíčová opatření i jejich přínosy. Zamřovat se chce také na využívání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Interaktivní model trhu práce představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka spolu s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem a viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy Milenou Jabůrkovou.

Model si klade za cíl mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly, které jsou na domácím trhu práce a zároveň identifikuje opatření pro využití potenciálu jednotlivých skupin zaměstnanců a vyhodnocuje jejich přínosy.

Přestože český trh práce dlouhodobě vykazuje velmi dobrou kondici a vyznačuje se nízkou nezaměstnaností, čelí, a bude i v blízké budoucnosti čelit, několika zásadním strukturálním výzvám.

Tyto výzvy mají svůj původ zejména v technologickém pokroku, který vyžaduje vyšší flexibilitu na trhu práce, a v demografické změně spočívající v stárnutípopulace, což souvisí s úbytkem produktivních obyvatel.

„Zásadním úkolem pro posílení konkurenceschopnosti českého hospodářství je zajistit dostatečný objem kvalifikované pracovní síly. V kontextu české společnosti a jejích možností to znamená maximalizovat využití domácích zdrojů dosud neaktivního obyvatelstva, podporovat celoživotní vzdělávání nebo také proaktivně využívat kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Nový interaktivní model trhu práce je jedním z nástrojů, který nám k tomu může pomoci,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Česká republika má usilovat mj. o přilákání pracovníků z jižních zemí Evropské unie, které trápí vyšší nezaměstnanost, zejména ze Španělska a Portugalska. Česko tím chce reagovat na dlouhodobý nedostatek pracovní síly na trhu.

Ministerstvo práce plánuje navázat úzkou spolupráci s tamními institucemi specializovanými na zprostředkování zaměstnání. Cílem je lákat zejména na český pracovní trh kvalifikované odborníky a experty, přičemž důraz je kladen na oblasti informačních technologií a výzkumu.

Jurečka zdůraznil, že i přes nízkou nezaměstnanost v České republice se zaměřuje na oblasti, kde lze získat lidi s vysokou odborností.

Míra nezaměstnanosti v některých jižních zemích EU, zejména mezi mladými, je výrazně vyšší než průměr v celé unii. Cílem je lákat tyto lidi na český pracovní trh.

Navíc se Česká republika snaží využít potenciál domácí pracovní síly, zejména těch skupin, které jsou tradičně méně zapojeny do trhu práce. Patří sem rodiče malých dětí, senioři, lidé s handicapem a uprchlíci. Ministerstvo práce představilo model na podporu získání zaměstnanců z různých zdrojů, včetně domácí pracovní síly, občanů Evropské unie a lidí ze zemí mimo EU.

Model bude brát v úvahu náklady i přínosy různých opatření a legislativních změn, například v oblasti zákoníku práce, stavebních předpisů a imigrační politiky.

České firmy, zejména ty zaměřené na technické oblasti, vyjádřily zájem o pracovníky z různých zemí, jako jsou Indie, Indonésie, Vietnam nebo Filipíny. Zaměstnavatelé chtějí odstranit byrokratické bariéry a usnadnit příchod zahraničních pracovníků do České republiky.

Unikátní interaktivní model trhu práce vznikl v rámci spolupráce MPSV, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Mapuje a modeluje klíčové kapacity podle demografie, tedy věku a specifických životních rolí (studenti, mladí rodiče, lidé v předdůchodovém věku, senioři, pracovníci jak domácí, tak zahraniční), které na trhu práce máme, a zároveň ty, které potřebujeme mít.

Současně identifikuje klíčová opatření, která musí státní správa ve spolupráci se zaměstnavateli přijmout, aby úspěšně zapojila dosud nevyužitý potenciál jednotlivých skupin zaměstnanců na trhu práce.

Díky podpoře částečných úvazků se v roce 2023 podařilo na trh práce začlenit téměř 100 000 zaměstnanců, především maminky s malými dětmi a osoby ve věku 55 let a více. V rámci projektu Úřadu práce ČR se také podařilo zaměstnat 17 500 lidí se zdravotním postižením.

Česko navíc v rámci EU drží prvenství v počtu zaměstnaných osob s dočasnou ochranou. Ke konci loňského roku jich bylo na českém trhu práce zaměstnáno 123 000, z nichž navíc 90 % mělo uzavřené pojištěné pracovní vztahy, uvedlo MPSV. (sfr)