V roce 2022 poprvé od roku 2008 vzrostl ve všech krajích Česka počet obyvatel, a to především vlivem zahraničního stěhování. Hrubý domácí produkt se meziročně zvýšil ve většině krajů, nejvíce ve Středočeském a Pardubickém.

Informoval o tom ČSÚ, který vybrané regionální statistické údaje z demografické, ekonomické a sociální oblasti přináší v nově zveřejněné publikaci Srovnání krajů v České republice 2023.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se přiblížil předcovidovým výsledkům z roku 2019, ve čtyřech krajích je dokonce převýšil.

„V letošním vydání Srovnání krajů zájemci naleznou, kromě zajímavých a podrobných dat o všech 14 krajích naší republiky, například i nově další výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Zveřejněny jsou zde rovněž vybrané údaje o regionech soudržnosti, správních obvodech obcí a několik ukazatelů o jednotlivých obcích. Nechybí ani grafy, kartogramy a podrobné metodiky,“ uvedla Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ.

Na konci roku 2022 patřily mezi nejlidnatější kraje Středočeský (1,44 mil. obyvatel) a hlavní město Praha (1,36 mil. obyvatel), naopak krajem s nejmenším počtem obyvatel zůstal Karlovarský kraj s necelými 294 tis. obyvateli.

Největší nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v Praze (+81,9 tis. osob), ale jen necelé 1 % přírůstku bylo způsobeno převahou živě narozených nad zemřelými, v ostatních krajích převažovali zemřelí. Podíl cizinců na obyvatelstvu se zvýšil ve všech krajích, největší hodnoty dosahoval v Praze (25,4 %) a v Plzeňském kraji (13,3 %).

Hrubý domácí produkt (ve srovnatelných cenách) meziročně vzrostl ve většině krajů, nejvíce v kraji Středočeském (+7,8 %) a Pardubickém (+5,3 %). Naopak k poklesu došlo v Kraji Vysočina (-3,5 %) a také v Jihočeském a Karlovarském kraji. Zaměstnanost se ve srovnání s rokem 2021 většinou mírně snížila, nárůst byl zaznamenán jen v pěti krajích.

Obecná míra nezaměstnanosti dále klesala, v průměru se v roce 2022 pohybovala od 1,2 % ve Středočeském kraji do 4,0 % v Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance se v nominálním vyjádření ve všech krajích zvýšila, ale reálně došlo k jejímu poklesu o 8 až 10 %.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízení se meziročně zvýšil na 19,4 mil. osob (z toho téměř dvě pětiny tvořili hosté za zahraničí), v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Kraji Vysočina dokonce převýšil předcovidovou úroveň z roku 2019, uvedl ČSÚ. (sfr)