Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil rozhodnutí o výběru vítěze tendru na stavbu další části metra D, kterým se stalo sdružení firem zahrnující například firmy Subterra a Hochtief. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Dopravní podnik města Prahy proti verdiktu ÚOHS podal rozklad.

Úřad zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a všechny následující úkony Dopravního podniku hl. m. Prahy v zadávacím řízení Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část.

Důvodem k rozhodnutí ÚOHS bylo to, že podle úřadu v dokumentaci vítězného sdružení chyběly doklady prokazující zkušenosti některých členů odborného personálu, za něž byly při hodnocení uchazečům udělovány body.

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) s tímto rozhodnutím nesouhlasí. ÚOHS se prý zabýval desítkami námitek a o zrušení rozhodl pouze na základě tří, které se týkaly referencí.

Původní předpoklad dokončení trasy D byl rok 2029. Kvůli sporům však bude pravděpodobně posunut. Stavba může nabrat až dvouleté zpoždění a přinést stamilionové prodražení výstavby.

Návrh na zrušení výběru dodavatele podala k ÚOHS společnost PVM Metro DII JV, v níž je sdruženo několik firem, mimo jiné Porr, Eurovia nebo Průmstav.

Antimonopolní úřad v současnosti vede další správní řízení, a to o návrhu proti vyloučení společnosti PVM Metro DII JV ze zadávacího řízení.

V obou správních řízeních ÚOHS vydal předběžné opatření, které pražskému dopravnímu podniku zakazuje uzavřít smlouvu s dodavatelem až do pravomocného rozhodnutí.

Třicetimiliardovou zakázku vyhrála loni v září skupina firem vedená společností Subterra z koncernu Metrostav. Před tím dopravní podnik vyloučil o dvě miliardy levnější nabídku, již podalo sdružení kolem firem Porr a Vinci. Podle dopravního podniku nesplnilo podmínky tendru.

Stavba nové linky pražského metra začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterého se týká zmíněný tendr.

Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. (sfr)