Prezident Pavel si u veřejnosti v průzkumu polepšil. Za své vystupování dostal známku 2 mínus.

Prezident Pavel si u veřejnosti polepšil. Za své dosavadní působení dostal známku 3. Vyplynulo to z šetření agentury STEM/MARK. Vnímání současného prezidenta Petra Pavla ze strany veřejnosti je výrazně lepší, než měl ve druhé polovině svého druhého funkčního období jeho předchůdce Miloš Zeman.

Lidé nejpozitivněji hodnotí Pavlovo vystupování na veřejnosti a reprezentaci a obhajování zájmů v zahraničí.

Celkově je prezidentovo působení v úřadu hodnoceno na školní stupnici trojkou. Za vystupování na veřejnosti si vysloužil průměr 2,5, reprezentaci a obhajobu zájmů lidé v průměru ohodnotili známkou 2,8.

Za využívání prezidentských pravomocí dostal Pavel čistou trojku a jeho zájem o problémy občanů lidé ocenili průměrem 3,2.

Nejhůře si Pavel stojí při řešení vnitropolitických sporů, lidé jeho přínos ohodnotili průměrem 3,5.„Zdá se mi, že pozitivní zprávou pro současného prezidenta může být to, že je hodnocen pozitivně – známkami 1 či 2 – i téměř pětinou voličů Andreje Babiše z poslední přímé volby prezidenta,“ uvedl k hodnocení hlavy státu autor výzkumu Jan Burianec, který zároveň připomněl, že Zeman dostal od veřejnosti v průměru čtyřku.

Při detailnějším rozklíčování jednotlivých oblastí je nejlépe hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti a v rámci reprezentace a obhajoby českých zájmů v zahraničí. Rezervu respondenti naopak vidí u řešení sporů na české politické scéně.

Zde je ale podle agentury zapotřebí vzít v potaz, jaké spory na české politické scéně vlastně lidé myslí (pozn. průzkum se na toto nedoptával).

Tedy, zda se jedná například o střet vládních a opozičních politiků ohledně ekonomického směřování naší země (kdy by prezident mohl svou roli mediátora hrát například více aktivně) nebo o skutečný spor či politickou krizi projektovanou například do demise vlády a její způsob řešení prezidentem, ke které zatím v jeho funkčním období nedošlo.

Navíc je zapotřebí brát v potaz to, že Petr Pavel ve své funkci nepůsobí tak dlouho, aby některé hodnocené atributy mohly být celistvě posuzovány, na druhou stranu z hlediska srovnatelnosti s předchozími výsledky hodnocení minulého prezidenta, se to nabízí.

Petr Pavel má vyšší míru podpory zejména u mladších lidí do 30 let, vysokoškoláků, lidí z větších měst, ale také u lidí, kteří inklinují k pravicové orientaci. Naopak horší hodnocení dostává celkově od starších lidí 60 a více let (častěji u ekonomicky neaktivních seniorů), voličů opozičních stran (SPD či ANO) a ekonomicky hůře situovaných lidí.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 1010 osob ve věku 18 a více let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu na základě kvótního výběru. Přihlíženo je též k socio-ekonomickému postavení a prezidentské volbě 2023. Pokud některý z grafů nedává v součtu 100 %, je to zapříčiněno automatickým zaokrouhlováním. Sběr dat probíhal od 23. 11. do 28. 11. 2023. (sfr)