Plánovaná výstavba horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna má své ambasadory. U jednoho z největších energetických projektů v historii Česka stojí odborníci z energetiky, průmyslu a bezpečnostního sektoru. Osmičlenný tým bude mít vedle věcné a odborné komunikace projektu na starosti také dohled nad přípravou některých dokumentů a stanovisek.

„Role těchto oslovených ambasadorů je nezastupitelná. Výstavba horkovodu je svým rozsahem a významem natolik mimořádná, že vyžaduje odborné konzultace s lidmi, kteří mají s obdobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Oslovení odborníci jsou špičky ve svých oborech, a proto velmi oceňuji, že jsou ochotní se zapojit a stanou se našimi poradci v takto náročném a strategickém projektu,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

„Jednotliví ambasadoři, které jsme oslovili, se budou průběžně vyjadřovat ve všech fázích přípravy a realizace projektu. Už během podzimu s nimi budeme konzultovat celou řadu dílčích akcí, které chystáme v příštím roce. Všichni jsou zárukou toho, že výstavba horkovodu bude pod vysoce odborným dohledem,“ zdůraznil generální ředitel Teplárny Brno Petr Fajmon, hlavní investor horkovodu.

Role ambasadorů je koncipována do pozice strategických poradců představenstva společnosti Teplárny Brno. V případě, že budou teplárny potřebovat zapojit ambasadora do tvorby dokumentu, může aktivně zasáhnout již do samotné přípravy.

„Zásadní a strategická rozhodnutí má na starosti společnost Teplárny Brno. Našim úkolem je srozumitelně vysvětlovat všechny parametry projektu a zejména přínos, jaký má nejen pro Brno, ale i Českou republiku. Chceme v rámci našich kompetencí a možností radit s přípravou všech jeho důležitých částí,“ vysvětlil jeden z ambasadorů Marcel Kalakaj, bývalý člen představenstva společnosti MERO zodpovědný za finanční řízení, obchodní plánování, ICT a správu majetku.

Projekt horkovodu z Dukovan do Brna má zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit závislost města na plynu. Délka potrubí bude měřit zhruba 42 kilometrů. Trasa horkovodu povede mimo zastavěná území obcí.

Součástí horkovodní cesty vznikne také jeden tunel o délce 1 100 metrů pod kopcem Bučín u Tetčic, který je součástí Přírodního parku Bobrava. Výstavba horkovodu má začít zhruba na přelomu let 2025 a 2026, stavební práce pak potrvají nejméně čtyři roky.

Vedle společnosti Teplárny Brno počítá s nutnou investicí také ČEZ, vlastník elektrárny Dukovany. (sfr)