Finanční správa a Svaz měst a obcí ČR uzavřely memorandum o zajištění služeb. (Ilustrační foto).

Mezi Finanční správou České republiky a Svazem měst a obcí ČR bylo podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci 2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů.

Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu se lednovému a březnovému termínu podání přiznání k dani z nemovitých věcí, resp. dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů, a to zejména zajištění pomoci obyvatelům dotčených obcí s vyplněním a odevzdáním jejich daňových přiznání.

Memorandum o spolupráci dnes osobně podepsali generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

„Ruku v ruce s postupující elektronizací výběru daní a samotné finanční správy je ekonomicky nevyhnutelná také reorganizace regionální struktury, zejména málo vytížených pracovišť finančních úřadů. Vedle potřebného rozvoje digitálních služeb si však uvědomujeme nutnost zachování možnosti osobního kontaktu s pracovníky finančních úřadů, který je stále pro určitou část veřejnosti preferovaným způsobem komunikace.“

„Oceňovaná služba výjezdů do obcí má již dlouholetou tradici, v obcích se zrušeným pracovištěm proto budou naši odborníci nápomocni při vyplnění a odevzdání daňového přiznání. Vedle toho zřídíme ve všech krajích konzultační telefonní linky pro nejvytíženější období ledna a března,“ vysvětlila Simona Hornochová.

„V těchto dnech ředitelé finančních úřadů aktivně komunikují se starosty dotčených obcí a dojednávají harmonogramy výjezdů našich pracovníků, přičemž už nyní je domluveno kolem stovky výjezdů po celé zemi,“ dodala.

„Pro Svaz měst a obcí ČR je nanejvýš důležité zachování dostupnosti služeb veřejné správy pro naše občany v místě jejich bydliště. On-line komunikace je modernější, rychlejší a hlavně úspornější, nesmíme však zapomínat na občany, kteří k ní nemají přístup či preferují osobní jednání. Proto vítáme a podporujeme spolupráci s finanční správou, která těmto občanům přinese stejný komfort při jednání s úřady, na který jsou zvyklí,“ zdůraznil František Lukl.

Obsahem memoranda je zejména deklarace následujících služeb ze strany finančních úřadů:

• pět výjezdů odborných pracovníků finančních úřadů do dotčených obcí, a to v měsících lednu a březnu (v případě nižší poptávky ze strany obce realizace nejméně dvou výjezdů měsíčně);
• přítomnost nejméně dvou odborných pracovníků finančního úřadu s odpovídajícím technickým vybavením nezbytným k vyplnění a převzetí daňového přiznání na každém z výjezdů;
• zřízení kapacitně dostupné telefonické linky v lednu a v březnu pro každý kraj, na kterých se občané v úředních hodinách budou moci poradit s odborníkem finančního úřadu;
• dostupnost tiskopisů daňových přiznání na obecních úřadech dotčených obcí;
• prodloužení úředních hodin všech územních pracovišť finančních úřadů v posledním týdnu před koncem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. (sfr)