Ústí nad Labem rok po volbách naráží na problém nedostatečného financování měst a obcí ze strany státu. Za priority pokládá zajištění všech funkcí města, vytváření podmínek pro vzdělávání a využití volného času mládeže, nebo péče o seniory. Vyplynulo to z odpovědí města na otázky deníku ČESKO1 v rámci seriálu článků o situaci v krajských městech po uplynutí jednoho roku od komunálních voleb.


Deník ČESKO1: S jakými největšími problémy se v současnosti vaše město potýká? Potažmo, jaké jsou aktuálně nejdůležitější priority vedení města?

ÚSTÍ NAD LABEM, Romana Macová, tisková mluvčí: Problémů je řada. Základem je nedostatečné financování měst a obcí ze strany státu. To znamená, že se neustále potýkáme s nedostatkem prostředků na investice i na financování provozu města. Příčinou je špatné nastavení rozpočtového určení daní. Ústí nad Labem si prostě nemůže dovolit zahájit stavbu ani podstatně menší sportovní haly, jakou nyní staví v Brně nebo jiné investice známé například z Ostravy či z Plzně. Za priority proto pokládáme zajištění všech funkcí města, vytváření podmínek pro vzdělávání a využití volného času mládeže, nebo péče o seniory.

Co pozitivního se vašemu vedení města za uplynulý rok již podařilo zrealizovat či připravit pro občany?

Daří se příprava důležitých investic do páteřních komunikací města. Zahájena byla rozsáhlá rekonstrukce Výstupní ulice, projektuje se rekonstrukce Žukovovy ulice, předali jsme do užívání obytný dům s malými byty v Krásném Březně, ve kterém jsou sociální byty i bydlení pro pracovníky vybraných profesí.

Jsme součástí pilotního projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities. V rámci tohoto projektu bylo vytipováno celkem 23 strategicky významných míst pro instalaci nových bezpečnostních kamer, které jsou navzájem propojeny pomocí lokální neveřejné 5G sítě. Systém zahrnuje nové kamerové body, které jsou součástí plně digitálního systému umožňujícího přenos signálu 5G do operačního střediska městské policie. Díky nejmodernějšímu vybavení je tento systém příkladnou ukázkou toho, jak technologický pokrok může zlepšit každodenní život obyvatel města.

V nedávné době se podařila oprava některých sportovišť včetně volnočasových areálů a ústeckých koupališť. Došlo k opravě atletické dráhy na Městském stadionu. Opravujeme kanalizace za desítky milionů korun. Téměř 45,5 milionu korun poputuje na modernizaci čtyř základních škol, na projekt jsme získali i dotace. Výrazně se podařilo „vyčistit“ město od nezpůsobilých vozidel, která postupně dražíme.

Rekonstruujeme bytové jednotky, proběhly opravy povrchů v centru města a zapojujeme také veřejnost do rozhodování.Co se naopak nepodařilo či znatelně nedaří?

Za největší neúspěch, který však nelze přisuzovat městu, lze považovat nevyřešení problematiky vyloučených lokalit. Ani přes nemalé prostředky, které město vkládá do dotačního titulu na podporu sociálních služeb a na činnost městské policie, se nedaří zvládnout problémy v Mojžíři nebo v Předlicích. Nad úsilím města zde vítězí obchodníci s chudobou, kteří zde kupují byty a stěhují do nich nepohodlné obyvatele z lukrativnějších čtvrtí jiných měst.

Právě stát dal od této problematiky ruce pryč, nechal v tom všechna podobně postižená města bez podpory ve formě zavedení přísnější legislativy vůči problémovým obyvatelům. Pomůže pouze zásadní změna systému sociálního zabezpečení, ke které se zatím vláda bohužel neodhodlala. Představena byla opatření, ke kterým se MPSV zavázalo v minulém volebním období a žádné zatím nerealizovalo ani ministerstvo, ani nikdo jiný z dalších gestorů. Na materiálu spolupracovala také naše obec a považujeme jej za klíčový pro změnu situace. Mezi body například je nastavení hygienických standardů u bytů, regulace pronájmu více bytů či dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu.

Jak vedení města vnímá vládní konsolidační balíček na roky 2024/2025? Bude mít konsolidační balíček na občany vašeho města, potažmo na vaše město nějaké dopady?

Vládní balíček místo řešení výdajové strany rozpočtu, tedy úspory státu, snížení počtu ministerských úředníků nebo lepší výběr daní řeší pouze příjmovou stranu a zátěž přenáší přímo na obyvatele prostřednictvím zvýšení daní. Přínos tohoto daňového balíčku tedy vnímáme negativně jak ve vztahu k občanům, tak obcím v ČR s ohledem na možnou změnu rozpočtového určení daní v neprospěch obcí. Hrozí tak omezení investic i služeb pro občany ze strany samospráv. Nejsme spokojeni se zvýšením daně z nemovitostí, protože to je prakticky trest za vlastnictví.

Město se připojilo k otevřené výzvě cílené vrchním zástupcům naší republiky. Výzvu podepsalo 19 představitelů z krajských a dalších statutárních měst. Zde je odkaz na prohlášení primátora města Ústí nad Labem Petra Nedvědického.

Jak se vaše město konkrétně staví ke klimatické změně, respektive, jaká konkrétní opatření vaše město dělá či připravuje pro občany na zmírnění dopadů klimatické změny?

Významný je projekt vodíkové mobility, který by pro provoz MHD využíval vodík z místní Spolchemie.

Dopravní podnik učinil konkrétní kroky na realizaci nového strategického projektu pod názvem Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem, kde prvním krokem bude vybudování veřejné plnící stanice, která by měla sloužit jak Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem pro jeho zamýšlené vodíkové autobusy, tak i pro osobní automobily. Vybudovaná bude plnící stanice H2 s dočištěním vodíku na požadovanou čistotu, která už má stavební povolení. Nakoupeno bude 20 autobusů.

Projekt řeší i rekonstrukci dílen tak, aby splňovaly parametry pro servis a opravu autobusů na H2. Tímto by se Dopravní podnik města Ústí nad Labem stal možnou základnou i pro využití vodíkových autobusů v okolních městech, která již o takovouto spolupráci projevila zájem.

Město také vstoupilo do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima a plánuje využít evropské i národní dotace na energetické úspory formou zateplení budov, modernizací i využitím obnovitelných zdrojů. K dlouhodobým programům patří projekty na využití fotovoltaiky na plochách střechách městských objektů.Jak se vaše město staví k otázce rozšiřování zelených/přírodních ploch na území města? Jakou část města zaujímají parky či lesy, respektive zalesněné plochy? Připravujete rozšíření takových ploch?

Všem, kteří o Ústí nad Labem hovoří jako o šedivém či vyprahlém městě, lze doporučit pohled na letecké fotografie. Zelené plochy i v bezprostřední blízkosti městského centra jsou velmi rozsáhlé a tvoří možná i polovinu rozlohy města. Některé jsou takového charakteru, že v nich nerušeně žije i zvěř. Negativním efektem je častý výskyt divočáků v ulicích města, kteří likvidují parkové úpravy nebo dokonce hřiště. Takže cestou dalšího rozšiřování zeleně asi nepůjdeme, ale chceme se zaměřit na její úpravy a zkvalitnění, například i do parkové nebo lesoparkové podoby.

Dá se z vašeho dnešního pohledu odhadnout, zda během volebního období na území města přibyde více betonových nebo přírodních ploch?

Na pozemcích města další betonové plochy neplánujeme.

Jaké dopady pro vaše město má a bude mít probíhající přechod z klasických automobilů na elektromobily? Projevuje se to nějak v městských plánech? Přináší to pro vás nějaké nové problémy?

Přechod na elektromobily jistě ještě nějakou dobu nebude povinný. Ale město je na etapu elektromobility připraveno. Několik elektromobilů využívají například Městské služby a Pečovatelská služba. Aktuálně jsme uspěli se žádostí o dotaci na elektromobily a vybavíme domovy pro seniory novými vozy s elektromotorem. Je třeba připomenout, že elektrická frakce je více než třicet let základem městské hromadné dopravy – máme rozsáhlou trolejbusovou síť a vozový park trolejbusů neustále obměňujeme rozšiřujeme.

Problémů spojených s elektromobilitou je více, tím hlavním je vysoká cena elektromobilů a jejich relativně nízký dojezd. Perspektivu však vidíme v zavedení vodíkové dopravy.


Důležité odkazy k článku:

Ústecká koupaliště – Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz)

Rekonstrukce běžecké dráhy byla dokončena – Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz)

Odtažená auta z ulic míří do dražby – Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz)

V objektu Čelakovského zbývá zaplnit pouze pár bytů – Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz)

Plocha před magistrátem a část Pařížské nově zrekonstruovány – Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz)

Participativní rozpočet spustil hlasování – Statutární město Ústí nad Labem

MPSV připravilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou

Primátor Petr Nedvědický se připojil k iniciativě statutárních měst – Statutární město Ústí nad Labem (usti.cz)