Prezident Pavel v OSN: Udržitelný rozvoj nemůže existovat bez míru. Odsoudil Ruskou agresi.

Udržitelný rozvoj nemůže existovat bez míru. Ruská agrese způsobila obrovské škody v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti. Uvedl to prezident Čr Petr Pavel na zasedání v OSN. Pavel o válce na Ukrajině hovořil i s předsedou Valného shromáždění Dennisem Francisem. Při té příležitosti odsoudil ruskou agresi a pošlapávání Charty OSN.

„Udržitelný rozvoj nemůže existovat bez míru. Ruská agrese způsobila obrovské škody v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti.Také proto se cíle udržitelného rozvoje nedaří plnit podle očekávání.“

„Prostředky vynaložené na boj s agresorem nám navíc budou chybět v dalších krizích a výzvách, kterým dnes čelíme.
I o tom jsem dnes mluvil na summitu OSN k udržitelnému rozvoji.“

„Bylo mi ctí reprezentovat 46 zemí ze skupiny Pathfinders, mimo jiné třeba Německo, Brazílii, Velkou Británii nebo Kanadu,“ uvedl Pavel.

Program prezidenta Petra Pavla ve Spojených státech odstartoval projevem na summitu OSN o cílech udržitelného rozvoje.

„Bohužel, cesta k jejich naplnění je ve velkých nesnázích. Po pandemii covidu-19 momentálně čelíme katastrofálním následkům ruské agresivní války na Ukrajině,“ zdůraznil prezident.

„Tato válka způsobuje nejen obrovské lidské utrpení, ale také rozsáhlou potravinovou a energetickou krizi. Ruská agrese proti Ukrajině má přímý dopad na plnění cílů udržitelného rozvoje, a to nejen v nejvíce postižených oblastech, ale i v celosvětovém měřítku,“ oznámil Pavel ve svém projevu.

„Musíme naléhavě poukázat na vazbu mezi mírem, bezpečností, rozvojem, klimatem, životním prostředím a lidskými právy, a také klást větší důraz na mír, spravedlnost a silné instituce. Nikdo nesmí být ponechán stranou,“ dodal.

Prezident Pavel přednesl také projev za skupinu takzvaných Pathfinders – 46 zemí a dalších organizací (SDG 16+), jejichž cílem je dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v oblasti míru, spravedlnosti a inkluze.

Do skupiny kromě Česka patří také Slovensko, Německo či Velká Británie. Ale také Středoafrická republika, Sierra Leone nebo Somálsko.

Česká hlava státu se vyjádřila i ke klimatickým závazkům.

„Česko si je plně vědomo své globální zodpovědnosti. Zavazujeme se přispět částku čtyř milionů dolarů (92 milionů korun) do Zeleného klimatického fondu v období let 2024 až 2027,“ podotkl Pavel.

Summit Sustainable Development Goals (SDG) se koná v rámci Valného shromáždění každé čtyři roky. Letos to je ve chvíli, kdy se nachází přesně uprostřed svého fungování program Agenda 2030.

Ten si v roce 2015 státy OSN vytyčily, aby dosáhly zlepšení v 17 oblastech – mimo jiné jde o vymýcení chudoby, dosažení rovnosti pohlaví či větší využívání čisté energie. Desetistránková deklarace, kterou státy odsouhlasily, konstatuje, že ke kýženému zlepšení v mnoha oblastech zatím nedošlo, ba naopak, v některých došlo ke zhoršení.

Česko nicméně v posledním hodnocení bylo v plnění stanovených cílů osmé na světě. (sfr)