Průzkum CVVM: Prezidenta Pavla hodnotí kladně většina občanů ČR. Oceňují důstojnost úřadu. (Ilustrační foto).

Působení Petra Pavla na postu prezidenta vnímají lidé v Česku převážně pozitivně. Nejpříznivěji veřejnost hodnotila, jak dbá o vážnost a důstojnost úřadu (78 %) a jak reprezentuje ČR v zahraničí (76 %). Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). 

Ve většině oblastí získal Pavel větší podíl pozitivních hodnocení, než kdy dostal ve všech průzkumech jeho předchůdce Miloš Zeman za celých deset let svého působení v čele státu.

Nejkritičtěji hodnotili dotázaní to, jestli je Pavel v kontaktu s občany a zná jejich problémy a jak ovlivňuje vnitropolitický život. V obou těchto oblastech se podíl negativních názorů pohyboval kolem 30 procent.


zdroj: CVVM


Kladných odpovědí bylo však i v těchto otázkách více. Jak je Pavel v kontaktu s občany hodnotilo pozitivně 62 procent Čechů a jak ovlivňuje vnitropolitický život 59 procent.

Sedm desetin (70 %) české veřejnosti pak pozitivně hodnotilo to, jak český prezident Petr Pavel působí jako autorita u
občanů, což naopak kriticky vnímala čtvrtina oslovených občanů (25 %).

Srovnatelný podíl příznivého hodnocení při trochu nižším podílu kritického mínění se objevil také v případě toho, jak Petr Pavel jako prezident plní funkce svěřené mu ústavou (69 % dobře, 21 % špatně), uvedlo CVVM.

Ve srovnání s předchozími prezidenty vnímá veřejnost Pavla podle autorů průzkumu příznivě. Lepší hodnocení se u jeho předchůdců objevovalo pouze zřídka, uvádějí pracovníci CVVM.

Pavlův předchůdce v prezidentském úřadu, Miloš Zeman, dosahoval v průzkumech CVVM za celou dobu svého působení jen výjimečně nadpolovičního podílu pozitivních hodnocení. U žádné z otázek nedostal Miloš Zeman více kladných hodnocení než 70 procent.

Absence silné skupiny odpůrců podle průzkumu naznačuje, že Pavel je většinou veřejnosti stále vnímán jako nadstranický. Pozitivněji ale hodnotí Pavlovo působení hlavně voliči vládních stran.

Ve všech aspektech se také hodnocení působení prezidenta Pavla zlepšuje spolu se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně domácnosti dotázaných, u lidí s vyššími příjmy a vzděláním a rovněž s posunem na škále politické orientace od levice k pravici a s klesajícím věkem.

Průzkum provádělo CVVM od 26. května do 24. července. Zúčastnilo se jej 929 obyvatel České republiky starších 15 let. (sfr)