Prezident Pavel: Obcí je v Česku příliš mnoho. Rozšířil by pravomoci starostům. (Ilustrační foto).

Prezident ČR Petr Pavel prohlásil, že obcí je v Česku příliš mnoho. Rozšířil by ale pravomoci starostům. Pavel v minulých dnech navštívil Jihočeský kraj a hovořil se zástupci místních samospráv. Kritizovali přílišnou byrokracii, kterou stát vytváří.

„Myslím, že rozumně pojatá decentralizace může přispět k řešení problémů a posunout nás dál,“ uvedl Pavel pro Deník.

Pavel komentoval závěry Národní ekonomické rady vlády (NERV), která kritizuje vysoký počet obcí v republice. Pokud by se ze stávajících 6 200 zrušily ty, které mají méně než tisíc obyvatel, stát by podle NERV ušetřil deset miliard ročně.

„Oproti zemím, jako je Dánsko nebo Norsko, jsme v řádech desetinásobků, a to je opravdu příliš mnoho. Potom se obce, které mají tři sta – čtyři sta obyvatel a mají zajistit všechny funkce, logicky potýkají s obtížemi,“ uvedl prezident Pavel.Právě Jihočeský kraj se rozlohou řadí k těm největším, hustotou osídlení ale současně k těm nejmenším. Řada obcí má nízké příjmy, ale potřebuje vysoké výdaje, například pro zajištění kanalizace nebo opravy vodovodních řadů.

Pavel vidí řešení v tom, že některé obslužné činnosti začnou obce sdružovat.

„Líbilo se mi na Lipensku, že obce jsou schopné se domluvit, jak si podělí práce, jak budou spolupracovat na zajištění zdravotnické péče, školní docházky nebo obslužnosti, pokud jde o odvoz odpadu nebo čištění vod. To je, myslím si, cesta,“ konstatoval prezident.

Rychlé a „shora“ nařízené slučování obcí však prezident nepovažuje za vhodné.

„Pokud obce budou spolupracovat, vytvoří předstupeň k postupnému snižování počtu obcí, kdy se podaří některé činnosti sdružit až sjednotit,“ zmínil.

Součástí úsporných opatření, které navrhuje vláda ve svém konsolidačním balíčku, který už prošel prvním čtení v Poslanecké sněmovně, je zvýšení daně z nemovitosti. Nově má jít polovina z výběru daně do státní pokladny.

K tomu je prezident rezervovaný, daň z nemovitosti vnímá jako jediný podstatný příjem, se kterým mohou starostové hospodařit.

„Brali by to jako zhoršení situace, svých možností,“ uvedl k plánovanému odvodu daně rozpočtu státu.

Podle něj by se měla vláda zaměřit na to, jak rozšířit možnosti samospráv, jak vidět do systému výběru daní, což v současnosti nemohou.

„Vidí, hlavně v rekreačních oblastech, že někdo má nemovitost, kterou má napsanou jako trvalé bydliště pro vlastní bydlení, ale pronajímá ji pro rekreační účely,“ popsal.

„Nebo mají dvě nemovitosti, které jsou naprosto shodné, ale jeden majitel platí daň poloviční oproti tomu druhému. Starosta, který zná místní podmínky ze všech nejlíp, nemá možnost nahlédnout do údajů finančního úřadu, protože k tomu nemá oprávnění,“ podotkl Pavel. (sfr)