Prezident Pavel dostal pas Svobodné republiky Žižkov. Přišel tam na prohlídku segregované ZŠ.

Prezident ČR Petr Pavel převzal pas Svobodné republiky Žižkov. Do této městské části zavítali i s chotí Evou na návštěvu základní školy. Podle Pavla by všechny děti měly mít šanci na dobrou a šťastnou budoucnost. A to bez ohledu na to, k jakému etniku patří nebo z jakých poměrů pochází.

Po kontrole pasů Svobodné republiky Žižkov, kterou provedl Michal Vronský, starosta Prahy 3, následovala prohlídka školy, uvedla městská část Praha 3.

Na žižkovské škole, kterou navštěvují i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí a řada dětí z Ukrajiny, absolvoval prezident v tělocvičně debatu s dětmi.

Při rozhovoru s dětmi i pedagogy prezidenta zajímalo, zda se jim ve škole líbí a co by případně chtěli zlepšit. Při závěrečném setkání v tělocvičně se žáci ptali například na to, jak se bydlí na Hradě, nebo proč se člověk chce stát hlavou státu.„Všechny děti by měly mít šanci na dobrou a šťastnou budoucnost. A to bez ohledu na to, k jakému etniku patří nebo z jakých poměrů pochází,“ uvedl Pavel.

„I proto jsem dnes v Praze navštívil základní školu Cimburkova, která je jednou z těch s nejvyšším zastoupením romských dětí v České republice. Tvoří více než 70 % všech žáků školy a složení dětského kolektivu tak naznačuje její segregovanost,“ dodal prezident.

Podle Pavla jsou podobných škol v Česku desítky.

„Děti v nich jsou zvídavé a šikovné jako všude jinde, ale osud jim nadělil do startu života překážky, které se překonávají jen velmi obtížně,“ podotkl dále.

„Musíme usilovat o to, aby děti ve školách, jako je Cimburkova, měly stejné šance na kvalitní vzdělání, práci a spokojený život jako ostatní. Podpořit je a desegregovat školy, které jim zapojení do většinové společnosti znesnadňují,“ prohlásil Pavel.Návštěvou Prahy Pavel pokračuje v cestách do krajů. Po inauguraci již zavítal do Moravskoslezského a Libereckého kraje a rovněž na Vysočinu. Ještě předtím, než se ujal úřadu, navštívil Pavel Ústecký a Karlovarský kraj.

Pavlův předchůdce Miloš Zeman, který rovněž vyjížděl do regionů, hlavní město nikdy oficiálně coby hlava státu nenavštívil. (sfr)