Průzkum: Prezidentovi Pavlovi důvěřují tři pětiny obyvatel. Podporují ho i Babišovi voliči. (Ilustrační foto).

Prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi důvěřují tři pětiny obyvatel Česka. Podporují ho i voliči Andreje Babiše. Vyplynulo to z průzkumu agentuy STEM. Šest z deseti lidí považuje prezidenta Petra Pavla za důvěryhodného politika. Podporu má i u téměř poloviny nevoličů a čtvrtiny voličů protikandidáta z prezidentské volby Andreje Babiše (ANO).

Podle dotazovaných si Pavel, který je ve funkci zhruba 100 dnů, vede dobře. Většina ho považuje za dobrého reprezentanta Česka v zahraničí a domnívá se, že podstatně přispěl ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta.„V úvodu svého mandátu Pavel zvládá naplňovat společenskou poptávku po změně způsobů výkonu funkce prezidenta. Jeho hodnocení je v mnoha ohledech v kontrastu s hodnocením druhého prezidentského období Miloše Zemana,“ vysvětlil STEM.

Nejčastěji důvěru v prezidenta Pavla vyjadřují voliči vládních stran, výrazně méně je to u voličů parlamentní opozice. Podporu má ale i u více než poloviny příznivců mimoparlamentních stran a většiny lidí, kteří k volbám zpravidla nechodí.

Petr Pavel od svého uvedení do úřadu podnikl několik zahraničních cest a účastnil se jednání se zahraničními politiky. Za dobrého reprezentanta ČR v zahraničí jej považují téměř tři čtvrtiny lidí (73 procent).

„V porovnání s vnímáním této role u Miloše Zemana došlo k významnému nárůstu, kdy v lednu 2019 si to samé myslelo pouze 46 procent obyvatel,“ zdůraznil STEM.

Petr Pavel může na začátku svého mandátu počítat s poměrně silnou důvěrou veřejnosti, která dosahuje tří pětin (60 %). Zdaleka nejčastěji důvěru deklarují voliči vládních stran (95 %), výrazně méně je to v případě parlamentní opozice (jen 34 %).

Zároveň ale Pavel neztrácí u příznivců mimoparlamentních stran (54 %) a důvěru zatím má i u většiny nevoličů (63 %). Krátce po nástupu do úřadu tedy dokáže oslovovat jak příznivce současné vlády, tak i občany, kteří inklinují k jiným stranám či zpravidla nevolí, infrmoval STEM.

Podle významné většiny veřejnosti by měl být prezident nadstranický a neměl by být spojován s politickými stranami. Častěji si to myslí lidé staršího věku, naopak proti této myšlence jsou o něco více lidé se základním vzděláním či vyučením.

Respondenti také častěji stojí o to, aby prezident disponoval silnějšími pravomocemi. Domnívá se tak 62 % obyvatel.

Častěji jsou tohoto názoru lidé s nižší úrovní vzdělání (základní a bez maturity) a lidé, kteří jsou hůře nebo vyloženě špatně materiálně zajištění.

Podle 66 procent respondentů také Pavel podstatně přispěl ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta republiky, což je podle STEM srovnatelné s hodnocením prezidentů Václava Havla a Václava Klause. Podíl je podle STEM naopak v kontrastu s hodnocením Pavlova předchůdce Zemana.

Lidé rovněž oceňují to, že se Pavel rozhodl opět otevřít Pražský hrad veřejnosti a jak komunikuje s médii. Obecně je podle STEM práce Pavla hodnocena dobře, u veřejnosti nedostal při známkování jednotlivých činů horší známku než trojku (jako při známkování ve škole).

Průzkumu se zúčastnilo 1059 respondentů starších 18 let z reprezentativního vzorku obyvatel ČR. Dotazování se uskutečnilo od 18. do 29. května. (sfr)