Česko poskytne neziskovkám pro pomoc Ukrajině celkem 100 milionů Kč, oznámil Lipavský.

Česko poskytne neziskovkám pro pomoc Ukrajině celkem 100 milionů Kč, oznámil ministr zahraničí ČR Jan Lipavský. Poděkoval přitom představitelům českých nevládních organizací, které na Ukrajině pomáhají zvládat dopady ruské invaze.

Zástupci českých nevládních organizací, které na Ukrajině působí při poskytování humanitární pomoci a podpoře občanské společnosti, se sešli v Černínském paláci.

„Rád bych poděkoval za společné více než roční působení na území Ukrajiny. Spolupráce resortu MZV s některými z vašich organizací probíhá už od anexe Krymu v roce 2014, ale zásadně se prohloubila a rozšířila po napadení Ukrajiny Ruskem vloni v únoru.“

„Velmi oceňuji rychlost, flexibilitu a komplexnost vašeho zapojení, včetně velkého úspěchu vašich veřejných sbírek,“ poděkoval účastníkům ministr Lipavský.

Připomněl, že v letošním roce budou další projekty nevládních organizací podpořeny prostřednictvím dotací z Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023-2025, který byl vloni na podzim schválen vládou.Z Programu Ukrajina bude na dotace českým nevládním organizacím a vysokým školám alokováno přes 100 milionů korun, z celkových 280 milionů korun, které má MZV k dispozici – tedy přibližně 40 %.

Nejpodstatnější část dotací jsou humanitární dotace, které budou vyplaceny v nejbližších dnech, celkem se jedná o 90 milionů korun.

„Na spolupráci českých a ukrajinských vysokých škol jsme vyčlenili dalších 6 milionů korun, dotační výzva právě probíhá. A přes 10 milionů korun poskytneme na navýšení probíhajících projektů transformační spolupráce,“ uvedl šéf české diplomacie.

Jeho slova doplnil vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný, který ocenil rychlost české pomoci Ukrajině na začátku války. Vyzdvihl stálou přítomnost českých nevládních organizací na území Ukrajiny a úspěch projektů, o jejichž přínosu se přesvědčil během své poslední cesty na Ukrajinu.

„České pomoci si je Ukrajina vědoma a právě propojení aktivit nevládního sektoru se strategickými zájmy státu je pro nás velmi důležité,“ uvedl zmocněnec Kopečný.

Za nevládní organizace poděkoval za spolupráci Pavel Přibyl, ředitel platformy Fórum rozvojové spolupráce, která sdružuje přes 30 organizací. Ocenil praktickou a věcnou spolupráci nejen ministerstva zahraničních věcí, ale i dalších resortů. (sfr)