Společnost Air Products vydává první zelené dluhopisy v objemu 600 milionů dolarů a 700 milionů eu. Air Products (NYSE:APD) vydala první emisi zelených dluhopisů a stává se tak první americkou chemickou společností s investičním stupněm, která vydává dluhopisy určené na podporu zeleného a modrého vodíku.

Společnost Air Products (NYSE:APD) úspěšně vydala emisi registrovaných zelených dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 600 milionů USD dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou 4,80 % a splatností v roce 2033. A 700 milionů EUR dluhopisů s úrokovou sazbou 4,00 % a splatností v roce 2035.

„Jednoduše řečeno, udržitelnost je naší strategií růstu ve společnosti Air Products,“ řekl Seifi Ghasemi, předseda představenstva, prezident a generální ředitel.

„Chceme odpovědně růst prostřednictvím příležitostí zaměřených na udržitelnost, které jsou přínosem pro naše zákazníky a náš svět. Díky naší nabídce zelených dluhopisů ve více měnách jsme první americkou chemickou společností, která vydává emise se zeleným a modrým vodíkem, které jsou způsobilou kategorií výdajů.“

„Posilujeme tak naši vedoucí pozici v prosazování energetické transformace prostřednictvím vodíku pro bezemisní dopravu a průmyslovou dekarbonizaci,“ dodal.

Společnost Air Products má v úmyslu použít čisté výnosy z prodeje dluhopisů k financování nebo refinancování způsobilých projektů, mezi něž patří například výdaje a investice na prevenci a kontrolu znečištění, výrobu zeleného i modrého vodíku a čpavku, na obnovitelné zdroje energie a udržitelné letecké palivo.

Do úplného přidělení čistých výnosů na tyto projekty může společnost Air Products, v souladu se svými zásadami pro správu financí, zůstatek těchto čistých výnosů držet nebo investovat podle svého uvážení do svého portfolia nebo je použít na úhradu části nesplaceného dluhu (v hotovosti, peněžních ekvivalentech, fondech peněžního trhu atd.).

Společnost Morningstar Sustainalytics, přední světový poskytovatel výzkumu a ratingu v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG), dokončila a zveřejnila Stanovisko druhé strany (Second Party Opinion, SPO) ekologického financování společnosti Air Products, což je odborné posouzení rámce zelených, sociálních nebo udržitelných dluhopisů podle principů International Capital Market Association.

Firma přezkoumala zelený finanční rámec společnosti Air Products a rozhodla, že plánované využití výnosů je v souladu se strategií udržitelnosti společnosti Air Products. Zpráva společnosti Sustainalytics tak nabízí investorům auditovaný pohled na soulad rámce zeleného financování společnosti Air Products se zásadami zelených dluhopisů.

Společnost Air Products bude každoročně zveřejňovat aktualizované informace o přidělování výnosů, dokud nebudou výnosy plně přiděleny projektům splňujícím kritéria způsobilosti. Tyto aktualizace budou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti Air Products na adrese www.airproducts.com a mohou obsahovat další popisy vybraných projektů a pokud možno i jejich environmentální nebo sociální dopady.

Rámec zeleného financování společnosti a SPO společnosti Sustainalytics jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Air Products věnovaných udržitelnému rozvoji. (sfr)