Firma Nano Energies otevírá společnosti Gravitricity cestu na český energetický trh. (Ilustrační foto)

Nano Energies otevírají Gravitricity cestu na český energetický trh. Britští Gravitricity nedávno oznámili plán postavit gravitační úložiště energie v dole Darkov v Moravskoslezském kraji. Cestu na energetický trh jim pomáhají otevírat známí čeští průkopníci Nano Energies, se kterými podepsali memorandum o spolupráci.

Gravitricity se v Česku za využití evropských fondů chystají postavit první podzemní gravitační úložiště energie na světě. Jejich technologie má pomoci vyrovnávání sítě. A právě na vyrovnávání spotřeby v síti jsou experti čeští Nano Energies, kteří rozvíjí služby agregace flexibility už v pěti evropských zemích.

V memorandu se zavazují, že na přípravě služby budou pracovat společně. Jejich spolupráce odstartovala v roce 2021, kdy Nano Energies pro Gravitricity mapovali finanční potenciál projektu.

„Česko je náš domovský trh, zároveň jsme experti na agregaci flexibility. To jsou pro tento projekt dvě klíčové znalosti. Technologie Gravitricity je schopná reagovat na výkyvy sítě velmi rychle a flexibilně, co se objemu megawatt týče.“

„Mohli bychom je tak zapojit do vyrovnávání sítě způsobem, jakým to u nás umí dnes primárně uhelné a plynové elektrárny,” vysvětlIL Stanislav Chvála, generální ředitel Nano Energies.

Gravitricity mohou volit nejen váhu závaží, kterou spouštějí a vytahují, ale také proces vícekrát zopakovat, nebo naopak závaží zastavit v polovině cesty. A to v závislosti na tom, jak velký přebytek nebo nedostatek energie síť má.

Nano Energies spočítali, že optimální výkon technologie jsou čtyři megawatty. Pro ilustraci – to je objem, který by vystačil na spotřebu elektřiny pro 16 tisíc domácností.

„Po celém světě se nachází asi 14 tisíc dolů, které by mohly fungovat jako gravitační úložiště. Věříme, že spuštění naší technologie v Darkově bude i díky spolupráci s Nano Energies úspěšné a nejenže se stane vzorem, ale urychlí rozvoj gravitačních úložišť a modernizaci energetické sítě po celé Evropě,” dodal Charlie Blair, ředitel Gravitricity.

Potřeba vyrovnávání sítě v posledních letech sílí spolu s tím, jak narůstá počet obnovitelných zdrojů energie, jejichž výkon je spjatý s proměnlivostí počasí. Tuto službu nyní poskytují hlavně fosilní elektrárny, vedle nich se do vyrovnávání začínají zapojovat i agregátoři flexibility, jako Nano Energies.

i dokáží propojit menší zdroje, jako bioplynové stanice, kogenerační jednotky, nebo právě technologii, jakou se v Česku chystá zprovoznit Gravitricity.  Téma je zásadní i pro byznys, který poskytnutím své energetické flexibility může získat část nákladů na energie zpět, nebo i vydělat. (sfr)