Trh pohonných hmot na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) zaznamenal v roce 2022 rekordní objem obchodování. Celkový objem obchodů s motorovou naftou dosáhl téměř 2,5 milionu litrů. Na ČMKB bylo v roce 2022 uzavřeno 189 kontraktů na dodávku 2,42 milionu litrů pohonných hmot pro konečné odběratele v hodnotě 63 milionů korun.

Celková bilance objemu obchodů vzrostla oproti minulému roku o více než 80 procent.

„Meziroční nárůst objemu obchodování s pohonnými hmotami na burzovním trhu ČMKB o více než 80 procent oproti roku 2021 vnímáme velmi pozitivně,“ uvedl ředitel úseku burzovních obchodů ČMKB Tomáš Vlček.

„Odběratelé a dodavatelé registrovaní na elektronickém burzovním trhu PHM využívají administrativně nenáročného procesu burzovního obchodování především k uzavírání spotových kontraktů.“

Aukce se zde uskutečňují následující den po zadání poptávky a dodávka PHM je realizována do 24 hodin po aukci. Velkou většinu z celkového objemu všech dodávek tvoří kontrakty na dodávku motorové nafty, menší část pak tvoří obchody s benzínem,“ upřesnil.

Stejně jako na ostatních komoditních trzích, se na trhu pohonných hmot v roce 2022 projevil válečný konflikt na Ukrajině. Zatímco na začátku ledna se motorová nafta obchodovala za 16,56 korun za litr, v průběhu března průměrná cena vystoupala na roční maximum, na hodnotu 31,58 korun za litr motorové nafty.

I přes dubnový pokles na úroveň 25,52 korun za litr v průběhu celého druhého kvartálu cena dále rostla. V červnu se na burzovním trhu PHM motorová nafta obchodovala za průměrných 30,38 korun za litr. Ve druhé polovině roku již docházelo k pozvolnému poklesu a v prosinci se litr motorové nafty na ČMKB obchodoval za průměrných 23,40 korun.

Množství zobchodované nafty se na burzovním trhu pohybovalo měsíčně v rozmezí 150 až 180 tisíc litrů. Nejnižší objem obchodování byl zaznamenán v červenci, kdy bylo v rámci denních kontraktů zobchodováno necelých 130 tisíc litrů. Největší množství bylo zobchodováno v lednu, květnu a prosinci, a to zhruba 300 tisíc litrů v každém měsíci.

„Nákup pohonných hmot na ČMKB je cestou k dosažení nejlepší ceny na trhu. Odběratel má při zadání poptávky možnost zadat požadavky podle svých potřeb. Kromě komodity určí období a objem dodávky, lokaci úložiště, lhůtu splatnosti a specifické technické požadavky,“ doplnil Vlček.

„Distributoři pohonných hmot registrovaní na ČMKB procházejí důkladným procesem kontroly, včetně splnění všech podmínek vyžadovaných pro kontrakty uzavírané ze strany veřejných zadavatelů. Velký důraz klade burza na kvalitu a spolehlivost dodávek. Odběratelé zase musí splňovat podmínku solventnosti,“ dodal.

Motorová nafta a automobilový benzín se na Českomoravské komoditní burze Kladno obchodují od roku 2019. Burzovní trh je určen pro odběratele nakupující pohonné hmoty do vlastních úložišť. Cena v burzovním obchodu je cenou komodity včetně její přepravy a přečerpání přes měřící zařízení do odběrného místa odběratele.

Za 3 roky fungování elektronického burzovního trhu PHM bylo na ČMKB uzavřeno celkem 334 kontraktů na dodávku 6,2 milionu litrů pohonných hmot v celkovém finančním objemu přesahujícím 111 milionů korun. Typickými odběrateli na trhu pohonných hmot ČMKB jsou dopravní podniky, krajské správy a údržby silnic nebo městské technické služby.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství.

Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019. (sfr)