Zbrojovka Colt CZ zvýšila výnosy za tři letošní čtvrtletí na 10,2 miliardy korun. (Ilustrační foto)

Zbrojovka Colt CZ zvýšila výnosy za tři letošní čtvrtletí na 10,2 miliardy korun. Meziročně tak byly vyšší o 34,4 procenta. Nejvíce zakázek pochází z USA, a to 55,9 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za devět měsíců roku 1,3 miliardy korun, nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni činil 47,1 procenta. 

Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2022 zvýšil o 10,4 procenta ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a překonal 500 tisíc prodaných kusů.

„Společnost Colt CZ Group opět zaznamenala rekordní výsledky. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale také zlepšený produktový mix a nárůst počtu prodaných zbraní na klíčových trzích,“ uvedl Jan Drahota, generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group.

Ukazatel upravené EBITDA vzrostl za prvních devět měsíců roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 45,1 procenta na 2,3 miliardy korun, a to zejména vlivem vyšších výnosů a nárůstu počtu prodaných zbraní.

Provozní zisk (EBIT) dosáhl za prvních devět měsíců roku 2022 výše 1,5 miliardy korun, což je o 64,9 procenta meziročně více, a to zejména díky nárůstu prodejů a vlivu konsolidace společnosti Colt.

Zisk před zdaněním se za prvních devět měsíců 2022 meziročně zvýšil o 57,9 procenta a dosáhl hodnoty 1,7 miliardy korun. Tento růst souvisí s nárůstem provozní ziskovosti.

Zisk za období po zdanění se za prvních devět měsíců 2022 zvýšil o 47,1 procenta ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl hodnoty 1,3 miliardy korun.

Oproti výsledku k 30. září 2021 vzrostly výnosy za prvních devět měsíců 2022 o 34,4 procenta, na celkovou částku 10,2 miliardy korun, zejména díky růstu prodaného počtu zbraní, vyšším prodejům v klíčových regionech a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.

Výnosy v ČR za prvních devět měsíců k 30. září 2022 vzrostly o 67,7 procenta na 875,9 milionů korun. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou.

Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za prvních devět měsíců 2022 meziročně o 26,9 procenta na 5,7 miliardy korun, především díky konsolidaci výnosů Coltu.

Výnosy realizované v Kanadě za prvních devět měsíců roku 2022 činily 768,7 milionu korun, což je meziročně o 133,3 procenta více.

Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2022 se meziročně zvýšily o 55,1 procenta, na 1,1 miliardy korun, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za prvních devět měsíců roku 2022 o 88,7 procenta na 76,2 milionu korun, jelikož se velké jednorázové dodávky zákazníkům z ozbrojených složek uskutečnily již v loňském roce.

Výnosy v Asii se za prvních devět měsíců 2022 zvýšily o 141,9 procenta na hodnotu 1,3 miliardy korun v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům.

Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za prvních devět měsíců roku 2022 hodnoty 326,2 milionu korun a meziročně tak vzrostly o 9,7 procenta.

Vynaložené kapitálové výdaje Skupiny za prvních devět měsíců roku 2022 dosáhly hodnoty 391,9 milionu korun, tedy meziročně o 0,4 procenta méně, a představovaly tak podíl 3,8 procenta z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2022 (cca 5 procent z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2022).

Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření Colt CZ k datu této zprávy vedení společnosti potvrzuje svůj odhad vývoje hospodaření na rok 2022 publikovaný v pololetní zprávě.

Vedení Skupiny očekává, že celkové výnosy v roce 2022 mohou dosáhnout výše 14 až 14,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 31 až 36 procent oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2021.

Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2022 úrovně 3 až 3,3 miliardy korun, což, představuje meziroční nárůst 38 až 52 procent oproti hodnotě upravené konsolidované EBITDA dosažené v roce 2021.

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2022 by mohly dosáhnout hodnoty 5 procent z očekávaných celkových výnosů v roce 2022, což je v souladu se střednědobým výhledem Skupiny.


Colt CZ Group SE je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems.

Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je ze 76,9 procenta vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,1 procenta tvoří veřejně obchodované akcie. (pel)