Reaktor české společnosti Millenium Technologies, člena skupiny JRD Group, umí vyrobit plyn z jakéhokoliv odpadu – od biomasy přes čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty a průmyslový odpad až po nemocniční nebo nebezpečné odpady – a to bez emisí. Reaktor může být zdrojem energie pro obce a firmy mající velké zdroje odpadu, který by tak mohl být využit namísto toho, aby končil na skládce.

Upozornil na to server Novinky.cz.

„Měníme pohled na odpad. Díky práci našeho týmu a naši převratné technologii se může stát zdrojem cenných surovin či energie,“ řekl Marek Lang, člen představenstva.

Podle Grischy Kahlena je cílem nabídnout zákazníkům čisté a efektivní technologie na energetické a materiálové využití odpadů.

Náklady na pořízení reaktoru a návazné technologie se podle Novinek pohybují mezi 80 až 250 miliony korun. Návratnost investice se pak podle Millenium Technologies pohybuje od tří do pěti let.

(Foto: Millenium Technologies)

Reaktory na plazmové zplyňování podnik vyvíjí a testuje již dvanáct let.

Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD Group, se zaměřuje na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu, jakožto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného způsobu zpracování odpadů.

Výstupem je syntézní plyn, který může být zdrojem energie či chemických produktů, např. vodíku.

Technologie má malé rozměry, a je proto vhodná pro organizace a firmy, ČOV, zdravotnická zařízení či samosprávy obcí.

Zplyňování umožňuje vyrobit energii z jakéhokoliv odpadu – od biomasy přes čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty a průmyslový odpad až po nemocniční nebo nebezpečné odpady. (pel)