V jaderné elektrárně Temelín vybudují první malý modulární reaktor v ČR. Smlouvu o vzniku společnosti South Bohemian Nuclear Park podepsali premiér Petr Fiala (ODS), generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Pilotní projekt má být hotový do roku 2032. 

„Jihočeský jaderný park pokládám v kontextu dnešní situace v Evropě za mimořádně důležitý krok. Budeme si letošní rok pamatovat jako přelomový. Válka na Ukrajině otřásla mezinárodním pořádkem a v neposlední řadě nám tento rok ukázal, jak moc nás poškozuje závislost na surovinách z rizikových zemí. Celá Evropa byla donucena radikálně přehodnotit své energetické plány,“ řekl premiér.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zmínil, že technologie malých modulárních reaktorů se v posledních letech výrazně vyvinuly.

Malé modulární reaktory jsou podle Beneše skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale jednodušeji a rychleji než velké jaderné reaktory.

ČEZ už v březnu oznámil, že první pilotní projekt by měl vzniknout v areálu současné Jaderné elektrárny Temelín. Na základě toho Jihočeský kraj, společnost ČEZ a její dceřiná firma ÚJV Řež v v květnu podepsali memorandum o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park).

Skupina ČEZ také na jaře podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec.

Temelín v jižních Čechách je prověřená jaderná lokalita, což je její zásadní výhodou.

Jde o stabilní geologické podloží, dostatek zkušeného provozního personálu i přítomnost pracovníků ochrany. I proto by pilotní projekt malého modulárního reaktoru ve spolupráci nadnárodních firem a samospráv mohl vzniknout právě zde. (pel)