V úsporném tarifu letos stát na energie přerozdělí spotřebitelům v Česku 10 miliard korun jako první část pomoci. Dalších 30 miliard Kč by k témuž účelu, tedy kompenzaci vysokých cen energií, mělo být poskytnuto na začátku příštího roku. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR předložilo návrh vládního nařízení k úspornému tarifu do připomínkového řízení.

„Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny, bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny, “ uvedl ministr průmyslu Josef Síkela.

Jeho úřad navrhl, aby pomoc přes úsporný tarif vyplacena nadvakrát, což vyžaduje schválená revize státního rozpočtu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje, že finanční pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu bude letos vyplácena každé domácnosti, která má uzavřenu smlouvu s dodavatelem elektřiny.

V příštím roce bude pomoc poskytnutá formou úsporného tarifu vyplácena přes jednotlivé komodity – elektřina, plyn a teplo.

Sleva má být poskytnuta dodavatelem elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenu smlouvu. V případě elektřiny a plynu bude tento princip dodržen také v příštím roce.

Poplatek za OZE od října

Další pomoc, kterou domácnosti obdrží ještě letos, představuje odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které v rámci účtů za elektřinu platí každý. Od října díky tomuto odpouštění všechny domácnosti ušetří 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

Finanční pomoc pro rok 2023 bude vyplacena na začátku roku.

Příspěvek na úsporný tarif se nebude týkat nákladů na energie v rekreačních objektech a objektech víkendového trávení volného času, které zpravidla neslouží v trvalému bydlení osob.

V příštím roce bude u dodávek tepla z domovních kotelen nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek, oznámil distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek.

Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem bude muset zákazník (opět typicky SVJ) oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů.

Vláda se zavázala, že celková přímá pomoc na kompenzaci vysokých cen energií ze státního rozpočtu dosáhne 66 miliard Kč. (sfr)