Starostové požadují po ministru práce Marianovi Jurečkovi, ať zvedne platy úředníkům měst a obcí. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Sdružení místních samospráv, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz měst a obcí a Sdružení tajemníků městských obecních úřadů požadují zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách. Organizace k tomu vyzvaly ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL) v otevřeném dopise. 

Přidáno mají podle nich dostat zaměstnanci v kultuře, techničtí, administrativní a vedoucí pracovníci v sociálních službách, nepedagogičtí zaměstnanci ve školství a některé další profese.

„Dlouhodobě usilujeme a písemně apelujeme na zvýšení odměn pro představitele samospráv. Základní platové tarify vysoce kvalifikovaných zaměstnanců jsou na velmi nízké úrovni. Některé platové třídy a stupně jsou dokonce pod úrovní minimální mzdy či pod úrovní jednotlivých skupin zaručené mzdy,“ uvedla Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

„Například sociální pracovníci a pečovatelky na městech a obcích mají znatelně nižší základní platy než stejné profese příspěvkových organizacích, což lze navíc označit jako diskriminační přístup odměňování za stejnou práci,“ dodala Olšáková.

Signatáři jsou si vědomi aktuální ekonomické situace a možností vývoje veřejných rozpočtů, ale růsty základních platových tarifů této skupiny zaměstnanců byly v minulých letech minimální nebo nulové, což způsobilo zásadní rozdíly v odměňování.

„Existuje jedna skupina pracovníků, které byly v posledních letech dvakrát zmraženy platy, a jejich meziroční platový nárůst patří k těm nejmenším. Jsou to zaměstnanci v kultuře, techničtí zaměstnanci v sociálních službách, včetně jejich ředitelů, nepedagogický personál, ale také zaměstnanci měst, obcí či krajů. Zaměstnat tak kvalitní pracovníky se stává čím dál tím obtížnější a ostatní skupiny zaměstnanců ve veřejném sektoru je v platové úrovni často významně převyšují,“ upřesnil Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Jeho slova potvrzuje i předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková.

„Navýšení platů úředníků měst a obcí, například na stavebních odborech, patří k dlouhodobým prioritám našeho sdružení,“ dodala Olšáková. (pel)