V ČSOB mají zaměstnanci zájem o delší volno, které jim banka nabízí. Využívají ho pak pro rodinu, cestování, ale zvládnou i kurz baristy, informovala banka ve zprávě. Delší pracovní pauza funguje na principu pracovního volna nad rámec běžné dovolené, která je daná zákonem.

Ve skupině ČSOB je poskytováno již od roku 2017 a aktuálně ho využilo již 11 procent zaměstnanců, kteří splňují podmínky pro tento benefit.

Zaměstnanci ČSOB využívají delší volno pro psychické uvolnění, nabrání nových sil i k vyřešení osobních záležitostí. Nejčastěji k odpočinku, péči o rodinu nebo cestování.

V období pandemie bylo hojně využíváno i z důvodu péče o blízké a nemocné. Reálné je také stihnout například kurz baristy.

„Zaměstnanci si chtějí prostřednictvím dlouhodobého volna splnit své sny, které dlouhodobě odkládají, chtějí se více věnovat rodině nebo odpočívat. Evidujeme také případy, kdy se nám zaměstnanci již nevrátí (8,6 procent), změní své životní plány, hodnoty a zaměří se na nové vize a priority, i to je ale cíl tohoto benefitu,“ uvedla Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblasti HR, IT, Operations a FAM.

„Slouží k sebepoznání a my toto rozhodnutí plně respektujeme. Z našeho pohledu zaměstnavatele je delší volno skvělým nástrojem, jak odměňovat loajální zaměstnance. Těch máme ve skupině opravdu hodně, protože více než 57 procent zde pracuje déle než osm let a na to jsme patřičně hrdi,“ doplnila.

Ženy vedou

Ve skupině ČSOB využívají delší volno nejvíce ženy, tvoří 70 procent ze všech zájemců. Průměrný věk zaměstnance, který žádá o delší volno nad rámec běžné dovolené je 45,5 let. Pokud zaměstnanci čerpají delší volno, nejčastěji si vybírají celé čtyři týdny (56 procent), které jsou ve skupině ČSOB možné.

Zároveň je možné čerpat i takzvané Dny zdraví, kterých má zaměstnanec k dispozici 5 během roku a můžeme je využít například k doléčení nemoci nebo k psychickému uvolnění a relaxaci kdykoliv v roce.

„Pro delší pracovní pauzu jsem se rozhodla po necelých devíti letech v ČSOB, kdy jsem potřebovala nabrat síly a chuť do dalších pracovních povinností i únik z každodenního stereotypu. Čtyři týdny volna jsem využila na splnění cestovatelského snu,“ řekla Veronika Mášová, analytička procesů v ČSOB.

„Výhodou tohoto benefitu je minimální mzda, která mi aspoň zčásti pokryla běžné měsíční náklady, a fakt, že jsem pak měla dalších pět týdnů standardní dovolenou,“ dodala.

Ve skupině ČSOB je možné delší volno využít po osmi odpracovaných letech. Zaměstnanec musí mít schválení od svého nadřízeného.

Čerpat je možné tři až čtyři týdny volna. V tomto období pobírá zaměstnanec minimální mzdu, která je stanovena Ministerstvem práce a sociálních věcí, zároveň je zaměstnanci hrazeno sociální i zdravotní pojištění. (sfr)