Komise zažalovala Česko a Polsko, protože nedovolují kandidovat cizincům v místních ani evropských volbách. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Evropská komise zažalovala Česko a Polsko kvůli tomu, že nedovolují cizincům z Evropské unie (EU) vstupovat do politických stran. To jim znemožňuje kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané.

Komise o tom informovala na webu.

„Evropští občané, kteří chtějí uplatnit svá politická práva v jiných členských státech EU, by měli mít možnost tak činit bez omezení. Zejména by měli mít možnost kandidovat v místních a evropských volbách v členském státě bydliště za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto členského státu,“ uvedla EK.

Evropská komise se proto rozhodla předložit Česko a Polsko k Soudnímu dvoru EU, protože v těchto dvou členských státech mají občané EU omezený přístup k politické straně.

V důsledku tohoto omezení nemohou občané jiných členských států EU, kteří mají bydliště v Česku nebo Polsku, plně uplatnit své právo kandidovat v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu za stejných podmínek jako státní příslušníci těchto států.

Jde přitom o jediné 2 členské státy, kde takový zákaz zůstává.

Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Česku v roce 2012 a proti Polsku v roce 2013.

V dubnu 2014 pro obě země přijala odůvodněná stanoviska. Česko i Polsko odpověděly s tím, že jejich příslušné zákony jsou v souladu s právem EU.

Komise vyzvala v prosinci 2020 Česko i Polsko k aktualizaci veškerých legislativních změn do 2 měsíců, ovšem bez uspokojivé reakce ze strany Prahy i Varšavy.

Brusel tvrdí, že omezení bránící nečeským a nepolským občanům EU v Česku a Polsku, aby se připojili k politické straně, jsou v rozporu s právem EU, protože porušují Smlouvu o fungování Evropské unie a zásadu zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti. (pel)