Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 utratila o 235 milionů korun více, než bylo původně v plánu. Celkově šlo loni ze státního rozpočtu na správu Pražského hradu 654,4 milionu korun. Platy spolkly 69,2 milionu korun. 

Kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšího zájmu o konání společenských akcí dostala Správa Pražského hradu loni navíc 215 milionů korun.

Další peníze navíc pak putovaly prezidentské kanceláři na řešení kůrovcové kalamity v lánské oboře a na financování projektu Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II.

Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky pokrývá kromě samotné prezidentské kanceláře také Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány.

Hrad měl loni k dispozici víc než 82 milionů z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Na platy zamířilo celkem 69,2 milionu korun.

Na investice šlo 74,8 milionu korun. Z toho téměř 20 milionů korun směřovalo na rekonstrukci rezidence v Královské zahradě, dalších 30 milionů si vyžádala stavební úprava objektů na Vikárce.

Mezi další investice patřil přesun trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů za 12 milionů korun.

Investice do obvodové ochrany Pražského hradu stála 544 500 korun, investice do kamerového systému pak 157 000 korun. (pel)