Vedení Prahy rozzlobilo pejskaře. Novou vyhláškou o ochraně veřejné zeleně výrazně omezilo místa, kde budou psi mít dovoleno chodit volně bez vodítka. 

Upozornil na to server Seznam Zprávy.

„Už nyní je totiž volný pohyb psů ve veřejné zeleni obecně zakázán a dovolen je pouze na plochách vyznačených piktogramy vlastníkem veřejné zeleně. S ohledem na stávající legislativní požadavky je v návrhu novely nově pouze stanoven výčet těchto ploch přímo ve vyhlášce formou mapové přílohy,“ uvedl magistrát v prohlášení.

Návrh znění vyhlášky o ochraně veřejné zeleně byl zveřejněn na úřední desce v sekci Připomínkování návrhů právních předpisů hl. m. Prahy.

Veřejnost tak mohla připomínkovat obsah předpisu po dobu celkem 30 dní, konkrétně v termínu od 7. prosince 2021 až do 7. ledna 2022. Od lidí nakonec dorazilo kolem 80 připomínek, jednotlivé městské části jich uplatnily dalších zhruba 40.

Zatímco spolky sdružující majitele psů si stěžují, že je neoslovil, radnice se brání tím, samotná informace o přípravě vyhlášky byla veřejně známa a médii prezentována už loni začátkem září, kdy se na magistrát obrátilo několik občanů města i řada médií s dotazy na obsah připravované vyhlášky.

Magistrát dále v prohlášení na webu uvedl, že už tehdy se také poprvé objevila nepravdivá zpráva, že by se měl volný pohyb psů omezit.

Snahou hlavního města podle mluvčího radnice Vít Hofmana od počátku je, aby možnost volného pohybu psů v zeleni přijetím nové vyhlášky neutrpěla.

„Praha si je vědoma toho, že volný pohyb psů je u řady plemen jejich fyziologická potřeba a i v rámci specifik aglomerace Prahy je proto nutné možnost volného pohybu psů na vybraných plochách zachovat,“ uvedla radnice.

Zákaz volného pobíhání psů plyne z nové vyhlášky o ochraně veřejné zeleně: „Volné pobíhání psů je ve veřejné zeleni zakázáno.“

Existují však výjimky, a to buď na loukách, polích a lesích mimo zastavěné části města, nebo v přesně vymezených prostorech. (pel)